INSTYTUT KOŚCIUSZKI POSZUKUJE SPECJALISTY DS. PR

Zapraszamy do składania aplikacji na stanowisko Specjalisty ds. PR

 

Lider wśród polskich organizacji pozarządowych, Stowarzyszenie Instytut Kościuszki, realizuje szereg krajowych i międzynarodowych projektów poświęconych tematyce cyberbezpieczeństwa. Angażując do współpracy kluczowych interesariuszy polityki i biznesu, a także przedstawicieli organizacji międzynarodowych oraz sektora NGO, Instytut inicjuje społeczno-polityczną debatę nad najważniejszymi wyzwaniami dla Polski i Europy.

Dzięki swej wiodącej pozycji, think tank przyciąga najlepszych analityków z całego świata, dając tym samym początek wielu pionierskim i innowacyjnym przedsięwzięciom. Instytut Kościuszki jest pomysłodawcą i głównym organizatorem Europejskiego Forum Cyberbezpieczeństwa – CYBERSEC, największej konferencji poświęconej strategicznym aspektom cyberprzestrzeni w Europie Środkowo-Wschodniej.

Jeżeli wiesz jak opowiedzieć światu o naszych projektach i publikacjach – zapraszamy do współpracy!

Osoba na stanowisku Specjalisty ds. PR w Instytucie Kościuszki będzie odpowiedzialna za prowadzenie stałych relacji z mediami w związku z działalnością Instytutu Kościuszki, PR kontekstowy oraz budowanie wizerunku Stowarzyszenia.

Do zakresu obowiązków Specjalisty ds. PR należeć będzie m.in.: proaktywne i reaktywne kontakty z mediami; przygotowywanie wywiadów, informacji prasowych i komentarzy eksperckich dla mediów; pisanie oraz redagowaniem publikacji tematycznych i tekstów promocyjnych; pozyskiwanie patronów medialnych w związku z CYBERSEC Forum i innymi inicjatywami IK; promocja publikacji, w tym briefów programowych i raportów IK; kontakt z mediami i akredytacja dziennikarzy w związku z CYBERSEC Forum; pozyskanie dziennikarzy do obsługi medialnej Forum, w tym zaproszenie, przeprowadzenie akredytacji; obsługa PR CYBERSEC Forum w czasie jego trwania i po zakończeniu; przygotowanie i nadzór nad press roomem i prowadzenie relacji na żywo podczas konferencji; bieżące monitorowanie tematyki cyberbezpieczeństwa i nowych technologii w mediach; prowadzenie monitoringu medialnego; przygotowywanie treści na strony internetowe IK i CYBERSEC Forum; kreowanie i realizacja zewnętrznej strategii komunikacyjnej, kształtowaniem wizerunku Stowarzyszenia na kanałach online oraz offline; planowanie i kontrola wydatków związanych z działaniami PR-komunikacyjnymi.

 Wymagamy:
 • udokumentowanego doświadczenia w tworzeniu PR kontekstowego w zakresie cyberbezpieczeństwa, gospodarki cyfrowej lub nowych technologii;
 • minimum 2-letniego doświadczenia w pracy w obszarze public relations, komunikacji, marketingu
 • znajomości i doświadczenia w obsłudze narzędzi nowoczesnej komunikacji i promocji tj. kanały social media, narzędzia do e-mail marketingu, masowego mailingu (MailChimp), umiejętności obsługi stron internetowych opartych na WordPress;
 • wykształcenia wyższego (preferowane kierunki: dziennikarstwo, PR etc.);
 • wiedzy na temat rynku mediów w Polsce i zagranicą;
 • umiejętności pracy w zespole i pod presją czasu oraz dobra organizacja pracy;
 • bardzo dobrej znajomości języka angielskiego – co najmniej na poziomie C1;
 • umiejętności sprawnego i „lekkiego” formułowania myśli w mowie i piśmie i dobrego warsztatu edytorskiego;
 • umiejętności negocjacji i podejmowania szybkich decyzji, radzenie sobie w stresujących sytuacjach;
 • samodzielności i kreatywności w działaniu;
 • łatwości i swobody w budowaniu jasnego przekazu, biegłości w redagowaniu tekstów, dobrego warsztatu edytorskiego;
 • odpowiedzialności i terminowości;
 • łatwości w nawiązywaniu kontaktów, komunikatywności i otwartości.
Mile widziane:
 • doświadczenie w realizacji komunikacji i PR dużych międzynarodowych projektów;
Oferujemy:
 • zatrudnienie na pełen etat na umowę zlecenie, umowę o pracę lub B2B;
 • wynagrodzenie adekwatne do wykształcenia i doświadczenia;
 • pracę przy międzynarodowych projektach, konferencjach i raportach w miłej atmosferze i międzynarodowym środowisku;
 • pracę przy jednej z najbardziej rozpoznawalnych na świecie marek konferencyjnych: CYBERSEC;
 • codzienną pracę z podmiotami z branży nowych technologii, w tym z liderami rynku (m.in. Microsoft, Google, Samsung) oraz sektorem administracji rządowej, a także międzynarodowymi ekspertami;
 • możliwość tworzenia i realizowania autorskich pomysłów komunikacyjnych;
 • możliwość uczestniczenia w międzynarodowych wydarzeniach;
 • nieustanny rozwój i możliwość podejmowania różnorodnych wyzwań;
 • pracę w trybie zdalnym.
Sposób aplikacji

Wyślij CV wraz z listem motywacyjnym na adres hr@ik.org.pl z dopiskiem Specjalista ds. PR w temacie wiadomości.

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty oraz zastrzegamy sobie prawo do zakończenia rekrutacji przed podanym powyżej terminem.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Instytut Kościuszki  (Stowarzyszenie) z siedzibą w Krakowie przy ul. Wilhelma Feldmana 4/9-10, 31-130 Kraków.

Kontakt z Administratorem możliwy jest poprzez adres e-mail: instytut@ik.org.pl lub pisemnie na adres Stowarzyszenia  Instytut Kościuszki, ul. Wilhelma Feldmana 4/9-10, 31-130 Kraków.

Pani/Pana dane osobowe pozyskane w toku procesu rekrutacji będą przetwarzane:
a) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji aktualnie prowadzonego przez Stowarzyszenie – podstawą prawną jest podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; art. 6 ust. 1 lit b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (Rozporządzenie 2016/679), a w zakresie w jakim podał(a) Pan/Pani także dane fakultatywne,  – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia 2016/679;
b) w celu prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku wyrażenia zgody – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia 2016/679);
c) w celu weryfikacji posiadanych przez Pana/Panią kwalifikacji i umiejętności oraz ustalenia warunków współpracy – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Stowarzyszenie (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679). Prawnie uzasadnionym interesem Stowarzyszenie jest weryfikacja kandydatów do pracy oraz określenie warunków ewentualnej współpracy z Panią/Panem;
d) w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Stowarzyszenie – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Stowarzyszenie (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679),

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora w związku z prowadzeniem procesów rekrutacji, takim jak agencje rekrutacyjne, a także dostawcom systemów informatycznych i usług IT.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia aktualnego procesu rekrutacji i wyboru kandydata lub kandydatów przez Stowarzyszenie, a w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – do jej wycofania, przy czym w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą przetwarzane nie dłużej niż. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Stowarzyszenie. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.

Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych Stowarzyszenie prosi o wycofywanie zgód drogą pisemną lub elektroniczną.

Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych.

Przysługuje Pani/Panu prawo do zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w celu określonym w punkcie 3 c) powyżej, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. Dla celów dowodowych Stowarzyszenie prosi o wniesienie sprzeciwu drogą pisemną lub elektroniczną.

Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.

Podanie danych osobowych jest wymagane przez Stowarzyszenie dla celów prowadzenia rekrutacji. Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury w procesie rekrutacyjnym. W zakresie danych niewymaganych przez Stowarzyszenie podanie danych jest dobrowolne.