Kształtujemy strategie o kluczowym znaczeniu dla rozwoju społeczno-ekonomicznego Rzeczypospolitej Polskiej, która aktywnie uczestniczy w strukturach Unii Europejskiej oraz NATO.

Nasza wizja

Chcemy tworzyć zróżnicowaną społeczność, która składa się z organizacji, firm i instytucji dążących do ciągłego doskonalenia bezpieczeństwa cyfrowego. Dążymy do tego poprzez intensywną współpracę z międzynarodowymi podmiotami oraz aktywne uczestnictwo w debatach dotyczących najnowszych przemian i wyzwań.

Naszym celem jest kreowanie innowacyjnych rozwiązań, które nie tylko wspierają, lecz także wzmacniają Europę, czyniąc ją bardziej odporną na cyfrowe zagrożenia.

Dlaczego Kościuszko

Tadeusz Andrzej Bonawentura Kościuszko (1746-1817) był wybitnym dowódcą wojskowym, strategiem, inżynierem, myślicielem oraz patriotą, uznawanym za bohatera narodowego zarówno w Polsce, jak i w Stanach Zjednoczonych. Po ukończeniu Kolegium Pijarskiego i Szkoły Rycerskiej kontynuował naukę w szkołach artystycznych i inżynierskich w Paryżu. Walczył w amerykańskiej wojnie o niepodległość oraz w obronie Konstytucji 3 Maja.

 

Zorganizował powstanie, stając na jego czele. Był człowiekiem z głębokim zrozumieniem idei republikanizmu oraz zasad solidarności społecznej, mając na uwadze dobro całego narodu. Jego celem było jednoczenie Polaków w walce o wolność, dążenie do zniesienia poddaństwa osobistego chłopów oraz ograniczenia pańszczyzny.

 

Podczas emigracji aktywnie angażował się w życie społeczne i polityczne, zakładając Towarzystwo Republikanów Polskich. Choć nie zawsze spotykał się z akceptacją dla swoich poglądów, pozostał wierny swoim ideom oraz służbie Ojczyźnie aż do końca życia. Zawsze dążył do realizacji haseł wolności, równości i dobra dla Ojczyzny.

 

Wybierając Tadeusza Kościuszkę na patrona naszego Instytutu, chcieliśmy podkreślić, że w naszych działaniach będziemy się kierować podobnymi wartościami. Podobnie jak on, pragniemy stale doskonalić naszą wiedzę i poprzez codzienną pracę wypracowywać nowe idee i koncepcje, zwłaszcza z myślą o Polsce. Naszym celem jest uczestnictwo w debacie publicznej, proponowanie oraz przekonywanie do opracowanych przez nas rozwiązań. Pragniemy wytyczać i wskazywać ścieżki rozwoju dla naszego kraju i Europy.

Nasz zespół

Marietta Gieroń
Prezes Instytutu Kościuszki

Maciej Góra
Research Manager

hubert_g1

Hubert Gołębiewski
Partnership Manager

Wiktoria Konieczniak
Creative Manager

Kacper Bączkowski
Communication & PR Manager

Bożena Korczyńska
Event Manager

Paulina Górska
Senior Partnership Specialist

Daria Szafarczyk
Fundraising Specialist

Dagmara Jagodzińska
UX/UI Designer

Kamil Nowak
IT Specialist

Eliza Kotowska
Junior Project Coordinator | Junior Analyst

Aleksandra Drobot
Junior Graphic Designer

Szymon Komosiński
Junior Partnership Specialist

Liliana Kotval
Junior Resercher

Małgorzata Wołoch
Księgowa

Historia Instytutu

2000

Powstał Instytut Integracji Europejskiej jako odpowiedź na dynamiczny proces integracji Polski w struktury unijne. To strategiczne posunięcie miało na celu formułowanie polityki zagranicznej zgodnej z krajowym interesem, przygotowującej Polskę do akcesji do Unii Europejskiej.

2004

W wyniku procesów rozszerzeń w latach 2004-2007 Unia Europejska przyjęła dwanaście nowych państw z Europy Środkowo-Wschodniej. W tym czasie Instytut zmienił swoją nazwę na Instytut Kościuszki, skupiając się na efektywności polskiego działania w strukturach UE oraz wzmacnianiu sojuszu transatlantyckiego. Aktywność badawcza koncentrowała się na bezpieczeństwie energetycznym i gospodarczym, promowaniu wartości demokratycznych i wspieraniu praworządności.

2015

We wrześniu zainaugurowano pierwsze wydarzenie pod szyldem  CYBERSEC European Cybersecurity Forum

2017

Narastające napięcia geopolityczne i nowe hybrydowe zagrożenia, wynikające z konfliktów, skłoniły społeczność międzynarodową do rewizji tradycyjnego paradygmatu bezpieczeństwa. W obliczu postępu nowych technologii i „czwartej rewolucji przemysłowej”, Instytut dostrzegł potrzebę opracowania strategii europejskiego cyberbezpieczeństwa, w której Polska miała potencjał odgrywania znaczącej roli.

Dzisiaj

Analizując obecne wydarzenia oraz zagrożenia, eksperci Instytutu Kościuszki starają się wcześnie wskazywać na potencjalne niebezpieczeństwa. Ponad dwie dekady działalności Instytutu charakteryzują się nie tylko długim okresem pracy na rzecz narodowych interesów Polski oraz budowania jej międzynarodowej pozycji, lecz także dążeniem do wzmocnienia roli organizacji pozarządowych w przestrzeni publicznej. Wierzymy, że zaangażowanie ośrodków myśli niezależnej jest istotne dla dojrzałych demokracji, co motywuje nas do systematycznego rozwoju i umacniania pozycji wśród czołowych europejskich organizacji pozarządowych.