Dlaczego Kościuszko?

 

Tadeusz Andrzej Bonawentura Kościuszko (1746-1817) to wybitny dowódca wojskowy i strateg, inżynier, myśliciel, patriota i bohater narodowy polski oraz amerykański. Był absolwentem Kolegium Pijarskiego, Szkoły Rycerskiej, uczył się w szkołach artystycznych i inżynierskich w Paryżu, walczył w amerykańskiej wojnie o niepodległość oraz w wojnie o obronę Konstytucji 3 Maja, zorganizował powstanie, na czele którego stanął. Był człowiekiem który rozumiał idee republikanizmu, zasady solidarności społecznej i myślał kategoriami dobra całego narodu. Starał się w walce o wolności zjednoczyć Polaków. Dążył do zniesienia poddaństwa osobistego chłopów i ograniczenia pańszczyzny. Gdy los pokierował jego drogi na emigrację, gdzie starł się włączać aktywnie w życie społeczne i polityczne, zorganizował Towarzystwo Republikanów Polskich. Mimo że nie zawsze jego opinie i koncepcje były akceptowane przez większość sfer opiniotwórczych na emigracji, to on do końca swojego życia pozostawał wierny swoim ideom oraz służbie swojej Ojczyźnie. Zawsze dążył do realizowania haseł wolności, równości i dobra Ojczyzny.

Wybierając na patrona naszego Instytutu Tadeusza Kościuszkę chcieliśmy podkreślić, iż przy realizacji naszych działań będziemy kierować się podobnymi wartościami. Podobnie jak on, chcemy poprzez ciągłe doskonalenie i pogłębianie swojej wiedzy oraz codzienną pracę dążyć do wypracowywania nowych idei i koncepcji dla naszego otoczenia, w szczególności dla Polski. Chcemy zabierać głos w debacie publicznej, proponować i przekonywać do wypracowanych przez nas rozwiązań. Pragniemy wytyczać i wskazywać możliwości rozwoju naszego kraju i Europy.