NABÓR EKSPERTA W RAMACH PANELU CYBERSEC ACCELERATOR

Instytut Kościuszki zaprasza do przedstawienia swojej kandydatury w ramach naboru do panelu eksperckiego działania CYBERSEC ACCELERATOR. Działanie to realizowane jest w ramach programu „CYBERSEC in MAŁOPOLSKA – sieć zintegrowanych działań wspierających i promujących małopolskie firmy sektora ICT i budujących cyberbezpieczeństwo regionu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa „Przedsiębiorcza Małopolska”, działanie „Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarski”, poddziałanie „Promocja gospodarcza Małopolski”.

nabor-do-panelu-ekspertow-cybersec-accelerator-vol2