Nabór ekspertów w ramach panelu CYBERSEC ACCELERATOR oraz Lidera ścieżki przyszłość CYBERSEC EU 2016

Instytut Kościuszki zaprasza do przedstawienia swojej kandydatury w ramach naboru do panelu eksperckiego działania CYBERSEC ACCELERATOR, oraz naboru Lidera ścieżki programowej Przyszłość konferencji CYBERSEC EU 2016. Działania te realizowane są w ramach programu „CYBERSEC in MAŁOPOLSKA – sieć zintegrowanych działań wspierających i promujących małopolskie firmy sektora ICT i budujących cyberbezpieczeństwo regionu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa „Przedsiębiorcza Małopolska”, działanie „Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarski”, poddziałanie „Promocja gospodarcza Małopolski”.

Szczegółowe informacje znajdują się w poniżej załączanych plikach PDF:
Nabór do Panelu ekspertów CYBERSEC ACCELERATOR
Nabór Lidera Ścieżki Przyszłość w ramach CYBERSEC EU 2016