NIW PROO

Projekt „Rozwój instytucjonalny oraz wzmocnienie potencjału Instytutu Kościuszki” jest sfinansowany w kwocie 155 000,00 zł ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu rozwoju organizacji obywatelskich na lata 2018 – 2030 PROO.

Cel programu:

 

Wspieranie działań statutowych think tanków – organizacji obywatelskich o profilu analityczno-badawczym, działających nie dla zysku (non-profit) i funkcjonujących na marginesie formalnych procesów politycznych (zarówno na poziomie ogólnopolskim, jak i regionalnym), wspieranie rozwoju instytucjonalnego tych organizacji (w tym: budowanie stabilnych podstaw ich dalszego funkcjonowania, tworzenie perspektywicznych planów działania i finansowania, podnoszenie standardów pracy i zarządzania organizacją) oraz wspieranie rozwoju porozumień organizacji, platform współpracy, reprezentacji środowisk organizacji sektora pozarządowego.

W ramach projektu:

 

Projekt zakłada m.in. podnoszenie kompetencji i rozwoju potencjału kadrowego Stowarzyszenia, poprzez umożliwienie pracownikom udziału w szkoleniach rozwijających umiejętności niezbędne do dalszego rozwoju zawodowego i osobistego, zapewnienie dogodnych warunków pracy poprzez dostosowanie przestrzeni do zasobów i potrzeb zespołu Stowarzyszenia, wsparcie w dostępie do wydarzeń oraz branżowych źródeł eksperckich, które wpłyną bezpośrednio na rozwój instytucjonalny Instytutu.

Potrzeby:

 

  • Inicjowanie, rozwijanie i kooperacja w ramach stworzenia optymalnych warunków współpracy między podmiotami sektora publicznego i prywatnego, jednostkami samorządu terytorialnego oraz instytucjami otoczenia biznesu.
  • Edukacji i aktywizacji młodzieży oraz studentów i absolwentów małopolskich uczelni w zakresie cyberbezpieczeństwa, nowych technologii oraz pośrednio funkcjonowania niezależnych ośrodków badawczych.
  • Stworzenie stabilnych podstaw do dalszego rozwoju organizacyjnego i instytucjonalnego.
  • Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w zakresie budowy regionalnego hubu technologicznego.
  • Stworzenie struktur i wyspecjalizowanie kadry w celu poprawy efektywności w realizacji działań statutowych.
  • Stworzenie warunków, przestrzeni i mechanizmów rozwijania i umacniania współpracy eksperckiej, nastawionej na aktywne współdziałanie w wymiarze zarówno lokalnym oraz regionalnym, jak i międzynarodowym.