Oferty pracy w Instytucie Kościuszki

Termin składania ofert upływa 30.07.2016 o godzinie 23:59. Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci zostaną poinformowani o wyborze oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Pobierz ogłoszenie dla danego stanowiska w pliku PDF: