Patronat Honorowy IK: Szkolenie – Dyrektywa NIS i Ustawa o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa

Mamy przyjemność poinformować, że Instytut Kościuszki objął patronatem honorowym szkolenie „Dyrektywa NIS i Ustawa o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa. Nowe obowiązki dla podmiotów w sektorze energetyki, ciepła, paliw i gazu”, które odbędzie się w dniu 27 marca 2019 roku w Warszawie.

Uczestnicy szkolenia będą mieli okazję zweryfikować odpowiedni stan środków technicznych i organizacyjnych, ocenić ryzyko bezpieczeństwa i zakłócenia ciągłości świadczonej usługi oraz wdrożyć działania zabezpieczające. Do wystąpienia i zaangażowania zapraszamy zarówno przedstawicieli stowarzyszeń i organizacji, które zajmują się kwestiami: cyberbezpieczeństwa, ochrony danych, bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz do przedstawicieli sektorów energetycznego, paliwowego, wydobywania kopalin.  Głównym celem wydarzenia jest zgromadzenie ekspertów przedsiębiorstw reprezentujących sektor energetyczny aby mogli wymieniać się doświadczeniami w zakresie cyberbezpieczeństwa. Podczas wydarzenia przedstawimy warte uwagi inicjatywy oraz rozwiązania, które mamy nadzieję, zainspirują nowe działania i współprace. Uczestnicy szkolenia podczas sesji plenarnej będą dzielić się swoimi doświadczeniami.

Wśród najważniejszych zagadnień wydarzenia:
 • Podmioty zobowiązane do stosowania ustawy oraz najważniejsze terminy
 • Kary za brak implementacji przepisów
 • Ocena ryzyka bezpieczeństwa i zakłócenia ciągłości świadczonych usług
 • Wdrożenie działań zabezpieczających,
 • Monitorowanie poziomu bezpieczeństwa i raportowanie incydentów do organów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na poziomie krajowym. (CSIRT)
 • Audyt bezpieczeństwa i raporty z audytu
 • Powołanie wewnętrznych struktur odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo lub zawarcie umów z podmiotami świadczącym usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa
 • Systematyczne szacowanie ryzyka wystąpienia incydentu, zarządzanie tym ryzykiem
 • Procedura zgłaszania CSIRT poważnych incydentów (nie później niż w ciągu 24 godzin od wykrycia)
 • Dokumentacja dotyczącą cyberbezpieczeństwa

 

Prelegenci:
 • Monika Bogdał, Radca Prawny ds. energetyki, Kancelaria Prawna Piszcz i Wspólnicy
 • Wojciech Wrzesień, Kierownik Działu Strategii i Rozwoju, NASK SA
 • Wiesław Łodzikowski, Dyrektor Pionu Technologii, NASK SA
 • Piotr Jagielski, NASK SA

 

Więcej informacji znajdą Państwo pod adresem internetowym: https://cbepolska.pl/pl/szkolenie-dyrektywa-nis.html

Zapraszamy również do kontaktu z naszym biurem: (22) 82 77 123, biuro@cbepolska.pl

Źródło: [materiały organizatora]