POSZUKUJEMY KOORDYNATORA PROJEKTÓW W ZESPOLE PROGRAMOWYM

Zapraszamy do składania aplikacji w naborze do zespołu programowego Instytutu Kościuszki

Stowarzyszenie Instytut Kościuszki poszukuje ambitnych, samodzielnych i kreatywnych pasjonatów tematyki cyberbezpieczeństwa i nowych technologii do współpracy w ramach kluczowego dla działania Instytutu zespołu programowego.

Jako lider wśród polskich organizacji pozarządowych think tank, Instytut Kościuszki realizuje szereg krajowych i międzynarodowych projektów poświęconych tematyce cyberbezpieczeństwa a także zmian geopolitycznych i gospodarczych związanych z rozwojem nowych i przełomowych technologii. Angażując do współpracy kluczowych decydentów i ekspertów, a także przedstawicieli organizacji międzynarodowych oraz sektora NGO, Instytut inicjuje społeczno-polityczną debatę nad najważniejszymi wyzwaniami cyberprzestrzeni dla Polski, Europy i świata.

Dzięki swej wiodącej pozycji, think tank przyciąga najlepszych analityków z całego świata, dając tym samym początek wielu pionierskim i innowacyjnym przedsięwzięciom. Instytut Kościuszki jest pomysłodawcą i głównym organizatorem Europejskiego Forum Cyberbezpieczeństwa – CYBERSEC. Zapoczątkowany w 2015 roku CYBERSEC Forum jest konferencją typu public policy, organizowaną zarówno w świecie rzeczywistym jak i wirtualnym poprzez dedykowaną platformę online. Poprzednie edycje konferencji (w Warszawie, Krakowie, Katowicach, Brukseli oraz Waszyngtonie) z powodzeniem łączyły wiedzę ekspertów i profesjonalistów z różnych dziedzin tak, aby znaleźć odpowiedzi na najbardziej nurtujące pytania o przyszłość cyberprzestrzeni oraz efekty globalnej rewolucji technologicznej. Rokrocznie gościmy ponad 2000 uczestników oraz ponad 100 prelegentów – reprezentantów wysokiego szczebla administracji publicznej (w tym rangi prezydentów i ministrów) oraz sektora prywatnego. Wydarzenia z serii CYBERSEC cieszą się szerokim zainteresowaniem mediów branżowych – informacje na temat ostatniej edycji zdobyły zasięgi na poziomie 9,6 mln! CYBERSEC to nie tylko konferencje, to także proces tworzenia prężnie rozwijającej się międzynarodowej społeczności, skupionej na bezpieczeństwie nowych technologii i partnerstwie pomiędzy sektorem publicznym a prywatnym. Naszą misją jest budowa europejskiego i globalnego systemu cyberbezpieczeństwa oraz platformy współpracy dla rządów, organizacji międzynarodowych i kluczowych firm sektora prywatnego.

 

Ponadto, nasi eksperci regularnie tworzą opracowania o charakterze raportów, briefów programowych i artykułów, poruszając najbardziej aktualne wyzwania dotyczące bezpieczeństwa cyberprzestrzeni. Na zlecenia podmiotów administracji publicznej oraz międzynarodowych organizacji, Instytut przygotowuje także ekspertyzy na wybrane tematy. Oprócz realizacji bieżących projektów, IK prowadzi także działalność publicystyczną – jesteśmy wydawcą pionierskiego European Cybersecurity Journal – magazynu eksperckiego poświęconego cyberbezpieczeństwu.

Opis stanowiska:

Koordynator Projektów jest zaangażowany w realizację flagowego projektu Instytutu Kościuszki jakim jest Europejskie Forum Cyberbezpieczeństwa – CYBERSEC (a także jego zagranicznych edycji, które odbyły się już w Brukseli i Waszyngtonie); współtworzenie programów wydarzeń Instytutu; tworzenie publikacji, analiz i artykułów mieszczących się w tematyce cyberbezpieczeństwa; opracowywanie oficjalnych dokumentów, tworzenie baz danych ekspertów i interesariuszy cyberprzestrzeni; nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z ekspertami oraz partnerami projektów Instytutu, a także pozostałe czynności związane z realizacją aktualnych działań programowych.

Wymagamy:

 • wiedzy merytorycznej dotyczącej zagadnień cyberbezpieczeństwa (np. w ujęciu społecznym, politycznym, międzynarodowym) i nowych technologii lub wiedzy specjalistycznej na temat konkretnego zagadnienia np. ochrony danych, bezpieczeństwa systemów telekomunikacyjnych itp.
 • dyspozycyjności w wymiarze 40 godzin tygodniowo;
 • płynnego posługiwania się językiem angielskim w mowie i piśmie (min. poziom C1);
 • doświadczenia w zarządzaniu projektami;
 • umiejętności koordynacji kilku działań jednocześnie;
 • dobrej organizacji pracy,
 • motywacji do rozwoju osobistego, w tym naukowego i zawodowego,
 • odpowiedzialności, dokładności i samodzielności,
 • umiejętności pracy w zespole.

Oferujemy:

 • adekwatne do wykształcenia i doświadczenia wynagrodzenie;
 • możliwość rozwoju naukowego i pogłębiania wiedzy merytorycznej oraz aktywności o charakterze eksperckim;
 • pracę nad interesującymi projektami w dynamicznym i zmotywowanym zespole;
 • możliwość zdobycia wiedzy z zakresu funkcjonowania organizacji pozarządowej i międzynarodowym środowisku.

Jak aplikować?

Aplikacje prosimy przesyłać na adres: hr@ik.org.pl w terminie do 22 marca 2021r. z dopiskiem w tytule „KOORDYNATOR PROJEKTÓW”. Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty oraz zastrzegamy sobie prawo do zakończenia rekrutacji przed podanym powyżej terminem.

Przesłanie do Stowarzyszenia Instytut Kościuszki („Stowarzyszenie”) danych osobowych w zakresie szerszym, niż imię, nazwisko, e-mail i/lub telefon stanowi zgodę na przetwarzanie tych danych przez Stowarzyszenie w celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego. Zgodę możną wycofać w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Instytut Kościuszki (Stowarzyszenie) z siedzibą w Krakowie przy ul. Wilhelma Feldmana 4/9-10, 31-130 Kraków.
2) Kontakt z Administratorem możliwy jest poprzez adres e-mail: instytut@ik.org.pl lub pisemnie na adres Stowarzyszenia Instytut Kościuszki, ul. Wilhelma Feldmana 4/9-10, 31-130 Kraków.
3) Pani/Pana dane osobowe pozyskane w toku rekrutacji będą przetwarzane:
a) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji aktualnie prowadzonego przez Stowarzyszenie podstawą prawną jest podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy art.6 ust. 1 lit b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (Rozporządzenie 2016/679), a w zakresie w jakim podał(a) Pan/Pani także dane fakultatywne – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia 2016/679;
b) w celu prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku wyrażenia zgody – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia 2016/679);
c) celu weryfikacji posiadanych przez Pana/Panią kwalifikacji i umiejętności oraz ustalenia warunków współpracy – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Stowarzyszenie (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679). Prawnie uzasadnionym interesem Stowarzyszenia jest weryfikacja kandydatów do pracy oraz określenie warunków ewentualnej współpracy z Panią/Panem;
d) w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Stowarzyszenie – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Stowarzyszenie (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679).
5) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora w związku z prowadzeniem procesów rekrutacji, takim jak agencje rekrutacyjne, a także dostawcom systemów informatycznych i usług IT.
6) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia aktualnego procesu rekrutacji i wyboru kandydata lub kandydatów przez Stowarzyszenie, a w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – do jej wycofania, przy czym w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą przetwarzane nie dłużej niż rok. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Stowarzyszenie. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości.
7) Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych Stowarzyszenie prosi o wycofywanie zgód drogą pisemną lub elektroniczną.
8) Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych.
9) Przysługuje Pani/Panu prawo do zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w celu określonym w punkcie 3 c) powyżej, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. Dla celów dowodowych Stowarzyszenie prosi o wniesienie sprzeciwu drogą pisemną lub elektroniczną.
10) Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.
11) Podanie danych osobowych jest wymagane przez Stowarzyszenie dla celów prowadzenia rekrutacji na praktykę/staż. Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury w procesie rekrutacyjnym. W zakresie danych niewymaganych przez Stowarzyszenie podanie danych jest dobrowolne.