POSZUKIWANA OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA PROWADZENIE KSIĘGOWOŚCI

POSZUKUJEMY KSIĘGOWEGO/KSIĘGOWEJ

Obowiązki
– Prowadzenie księgowości wraz z niezbędnymi ewidencjami z należytą starannością, zgodnie z przepisami i na podstawie dostarczonych dokumentów i informacji;
– Ustalanie należnych podatków wraz ze sporządzaniem miesięcznym deklaracji podatkowych i składaniem bądź wysyłaniem ich do właściwych Urzędów Skarbowych;
– Prowadzenie wszystkich wymaganych ewidencji podatkowych;
– Sporządzanie deklaracji ZUS i obliczania składek;
– Przechowywanie oraz archiwizacja dokumentów finansowych;
– Dokonywanie rocznego zamknięcia Księgi wraz ze sporządzeniem deklaracji i sprawozdań;
– Prowadzenie ewidencji środków trwałych, w tym dokonywania odpisów amortyzacyjnych, oraz ewidencji wyposażenia, informowanie o ewentualnych brakach w dokumentach;
– Przekazywanie informacji o należnych podatkach;
– Udzielanie informacji i porad w zakresie prawa podatkowego i przepisów podatkowych;
– Reprezentowanie interesów Instytutu przed organami skarbowymi;

Oferujemy
– stabilne zatrudnienie na ½ etatu
– pracę w dogodnej lokalizacji, w ścisłym centrum Krakowa
– pracę w przyjaznej atmosferze
– możliwość rozwoju zawodowego, a także współpracy przy międzynarodowych projektach

Wymagania
– minimum 2 lata doświadczenia w samodzielnym prowadzeniu pełnej księgowości;
– wykształcenie wyższe kierunkowe;
– biegła znajomość zagadnień księgowych i przepisów podatkowych;
– doświadczenie w samodzielnym sporządzaniu sprawozdań finansowych;
– praktyczna umiejętność obsługi oprogramowania księgowo-finansowego;
– znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym;
– dobra organizacja pracy;
– samodzielność w działaniu;
– dokładność, skrupulatność i odpowiedzialność;
– znajomość i umiejętność pracy w programie Enova;

Okres zatrudnienia: od 2 stycznia 2017

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie swojej aplikacji (CV z dopiskiem o klauzuli ochrony danych osobowych) na adres mailowy: edyta.talik@ik.org.pl. Tytuł: „Księgowy”.
Termin składania CV upływa 15.12.2016
Zastrzegamy, że odpowiadamy tylko na wybrane zgłoszenia.