Aktywny student: Polska – Kazachstan – Kirgistan

Projekt grantowy „Aktywny student: Polska – Kazachstan – Kirgistan” trwający od 1 stycznia do 30 czerwca 2009 r. współfinansowany ze środków Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu „Wschód-Wschód: Partnerstwo ponad granicami”, Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach Programu „Przemiany w Regionie – RITA”, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji, a także ze środków Funduszu im. Jana Kochanowskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego i Rady Kół Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Projekt miał na celu propagowanie idei aktywnego studenta, przekazanie polskich doświadczeń, dobrych praktyk i sprawdzonych rozwiązań dotyczących działalności organizacji studenckich na uniwersytecie, a także poprawę jakości edukacji w Kazachstanie i Kirgistanie. Projekt upowszechniał doświadczenia dotyczące organizacji studenckich, sektora pozarządowego, edukacji obywatelskiej, oświaty, wolontariatu, młodzieży i współpracy naukowej.

Projekt został zrealizowany przez Instytut Kościuszki – Instytut Integracji Europejskiej wraz z Kołem Naukowym Studentów Rosjoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego przy wsparciu studenckich organizacji związanych z Uniwersytetem Jagiellońskim.

Projekt został objęty patronatem honorowym Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Prof. dr hab. Barbary Kudryckiej, Sekretarza Generalnego Polskiego Komitetu ds. UNESCO – Sławomira Ratajskiego, Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego – Prof. dr hab. Karola Musioła, Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Republiki Kazachstanu w Rzeczypospolitej Polskiej – J.E. Alexei’a Volkova, a także Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Kazachstanu i Republice Kirgiskiej – Pawła Cieplaka.

Pierwszy etap projektu „Aktywny student: Polska – Kazachstan – Kirgistan” odbywał się w Polsce w dniach od 19 do 28 marca 2009 roku. Do Krakowa przyjechała 25 osobowa grupa uczestników (studenci i koordynatorzy) – 13 osób z Kazachstanu i 12 osób z Kirgistanu. Podczas pobytu w Krakowie zdobyli bogaty wachlarz umiejętności w zakresie funkcjonowania organizacji studenckich w Polsce na przykładzie Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W dniach 10 – 24 maja 2009 roku odbył się drugi etap projektu w Ałmaty i Biszkeku. Grupa 8 studentów (moderatorów) z Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy są zarazem pomysłodawcami, organizatorami i realizatorami projektu „Aktywny student: Polska – Kazachstan – Kirgistan” odwiedziła Kazachstan (8 dni) i Kirgistan (8 dni) w celu przeprowadzenia szkoleń i warsztatów na partnerskich uniwersytetach, a także zaobserwowania rezultatów działania przeszkolonych uczestników pierwszej części projektu w Polsce.

W ramach projektu „Aktywny student: Polska – Kazachstan – Kirgistan” wydano dwie publikacje książkowe – materiały szkoleniowe i informator o projekcie, jedną publikację w PDF – badanie działalności studentów z Kirgistanu w środowisku akademickim i poza nim, a także publikację multimedialną zawierającą cyfrową wersję informatora o projekcie, a także galerię zdjęć.