Co oznacza członkostwo w NATO? Polskie doświadczenia w procesie integracji euroatlantyckiej

Głównym celem projektu dofinansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w ramach programu polskiej pomocy, było przekazanie społeczeństwu ukraińskiemu rzetelnej i obiektywnej wiedzy z zakresu integracji euroatlantyckiej. W ramach projektu we współpracy z partnerem ukraińskim – Instytutem Współpracy Euro – Atlantyckiej, w dniu 27 listopada 2006 r. w Kijowie zorganizowana została międzynarodowa konferencja naukowa.

Projekt obejmował również przygotowanie materiałów eksperckich opisujących polskie doświadczenia wyniesione w procesie integracji z NATO oraz zapis dyskusji mającej miejsce podczas konferencji. Przygotowana publikacja zawiera rzeczowe informacje na temat korzyści i kosztów wynikających z członkostwa w NATO.

Efektem długofalowym zrealizowanego projektu jest wykorzystanie przygotowanych materiałów eksperckich w ramach poszczególnych działań informacyjnych podejmowanych na Ukrainie przez organizacje pozarządowe i agendy państwowe. W celu rozpowszechniania materiałów została wykorzystana sieć tzw. standów natowskich. W drugiej fazie projektu materiały przygotowane przez ekspertów oraz zapis konferencji, zostały opublikowane i rozesłane polskim i ukraińskim środowiskom NGO’s, kręgom opiniotwórczym w obu państwach, politykom i przedstawicielom Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy oraz Ministerstwa Obrony Narodowej Ukrainy oraz wszystkim zainteresowanym. Odbiorcami materiałów pokonferencyjnych w języku ukraińskim byli: Instytut Współpracy Euro-Atlantyckiej, Organizacja Obywatelska Liga Ukraina – NATO, Ukraińskie Laboratorium Inicjatyw Ustawodawczych. W wyniku pobytu na Ukrainie dwóch przedstawicieli Instytutu Kościuszki zostali pozyskani nowi partnerzy, pomocni przy finalizacji projektu, jak i realizacji kolejnych przedsięwzięć.