Cyberbezpieczeństwo w V4: Przygotowanie regionu na nową rzeczywistość

Celem projektu zorganizowanego przez the Central European Policy Institute (CEPI) było między innymi dokonanie analizy europejskiej strategii dotyczącej cyberbezpieczeństwa pt. „Otwarta, bezpieczna i chroniona cyberprzestrzeń” oraz propozycji Dyrektywy w sprawie środków mających na celu zapewnienie wspólnego wysokiego poziomu bezpieczeństwa sieci i informacji w obrębie Unii Europejskiej. Wraz z ekspertami zaangażowanymi w projekt przygotowano także rekomendacje dotyczące przyszłych działań w państwach V4 mających prowadzić do implementacji najważniejszych założeń wspomnianych dokumentów. Instytut Kościuszki, reprezentowany przez Joannę Świątkowską, był jednym z partnerów projektu.

W ramach projektu miały miejsce następujące wydarzenia:

– Spotkanie ekspertów projektu podczas GLOBSEC 2013 Bratislava Global Security Forum, połączone z konferencją prasową.

– Spotkanie robocze w Bratysławie,

– Warsztaty poświęcone cyberbezpieczeństwu państw Grupy Wyszehradzkiej, jakie miały miejsce  siedzibie Ministerstwa Obrony Narodowej Słowacji.

Efektem prac jest brief programowy pt. Ochrona cyberprzestrzeni w V4: w kierunku realizacji strategii cyberbezpieczeństwa UE.

Projekt został zrealizowany przy wsparciu Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego.