Cyberporadnik – Cyberbezpieczeńtwo Przedsiębiorstw

Standaryzacja usług Hubów Innowacji Cyfrowych dla wsparcia cyfrowej transformacji przedsiębiorstw – Digital Innovation Hub

 

O projekcie:

Instytut Kościuszki jest partnerem projektu Standaryzacja usług Hubów Innowacji Cyfrowych dla wsparcia cyfrowej transformacji przedsiębiorstw, realizowanym przy wsparciu Ministerstwa Rozwoju. Projekt ma na celu edukację, wsparcie i dostarczenie narzędzi, które przygotują firmy na wdrożenie najnowszych rozwiązań przemysłu 4.0.

Co oferujemy Twojej firmie:

Firmy zainteresowane współpracą otrzymają kompleksowe doradztwo z zakresu wdrażania polityki bezpieczeństwa, dostępnych narzędzi oraz poziomu cyberbezpieczeństwa w firmie. W ramach projektu zostały także zaplanowane dla pracowników firm z Polski Południowej działania edukacyjno-szkoleniowe jak dostęp do materiałów, webinary, konferencje czy warsztaty.

Na potrzeby działań w projekcie został wydany Poradnik dla MŚP. Wdrożenie ISO/EIC 27001. Zarządzanie bezpieczeństwem informacji. Publikacja zawiera szereg praktycznych działań opartych o standard ISO/IEC 27001. W sposób kompleksowy przedstawia jak przygotować firmę do wdrożenia standardów oraz jak wyselekcjonować te obszary działania przedsiębiorstwa, które są newralgiczne. Zawarte w Poradniku wskazówki pomogą Ci przygotować organizację do wdrożenia zabezpieczeń, aby sprawnie zarządzać bezpieczeństwem i przepływem informacji.

Poradnik dla MŚP jest bezpłatną publikacją i można go pobrać ze strony cyberporadnik.pl

 

Partnerzy projektu:

Naszymi partnerami są doświadczone firmy technologiczne: T-Mobile i ASTOR; krakowskie uczelnie: AGH i Politechnika Krakowska; oraz specjaliści z Klaster Technologii Informacyjnych w Budownictwie (BIM) i Instytut Kościuszki.

Grupa partnerów będzie się rozszerzać w trakcie trwania projektu.

Szczegółowe informacje o projekcie oraz innych usługach świadczonych w ramach DIH KPT znajdą Państwo na stronie lidera projektu.

Chcesz dowiedzieć się więcej! Wszelkie pytania można kierować na adres: dih@ik.org.pl