CYBERSEC for Youth

Program szkoleniowy skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych wzmacniający kompetencje w dziedzinie rozpoznawania i unikania zagrożeń w sieci.

Idea

CYBERSEC for Youth to odpowiedź na dynamikę rozwoju Internetu jako głównego medium i równoległą do tego procesu ekspansję cyberzagrożeń, na którą są narażeni zwłaszcza młodzi ludzie.

Cel

Projekt CYBERSEC for Youth jest programem szkoleniowym skierowanym bezpośrednio do uczniów szkół gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych. Jego nadrzędnym celem jest uświadomienie cyberzagrożeń występujących w cyberprzestrzeni, a także wykształcenie umiejętności reagowania i bezpiecznego korzystania z zasobów i funkcjonalności Internetu.

Warsztaty

Uczestnicy CYBERSEC for Youth zostaną wprowadzeni w tematykę cyberzagrożeń dzięki krótkiemu wykładowi poświęconemu zagadnieniu cyberprzestępczości oraz zapoznaniu
z terminologią związaną z oszustwami internetowymi tj. phishing, pharming, money mule. Omawiane zagrożenia zostaną zobrazowane uczestnikom poprzez prezentacje wybranych technik hakerskich. Wzbogaceniem warsztatów będą specjalne gry symulacyjne stanowiące okazję do wykazania się posiadanymi umiejętnościami. Dodatkowo przeprowadzone zostaną quizy oraz konkursy w formie case studies. Uzupełnieniem zajęć będzie spotkanie ze specjalistą IT, który nakreśli charakter działalności pracowników sektora teleinformatycznego. W działaniach projektu zostaną wykorzystane strona internetowa, komiks edukacyjny oraz aplikacja mobilna opisujące katalog bezpiecznych zachowań w Internecie oraz słownik pojęć tematycznych. Pozwolą one na popularyzację zagadnień cyberprzestrzeni wśród grona uczniów, nauczycieli i rodziców nie biorących czynnego udziału w projekcie

W ramach warsztatów:

  • Wykłady merytoryczne
  • Prezentacje wybranych technik hakerskich
  • Gra symulacyjna
  • Quizy / Konkursy
  • Spotkania ze specjalistami IT
  • Komiks
  • Aplikacja mobilna

 

Data i miejsce

Drugi dzień II Europejskiego Forum Cyberbezpieczeństwa CYBERSEC 27 września 2016r., Centrum Kongresowe ICE w Krakowie.

 

Rezultaty

Warsztaty CYBERSEC for Youth przyczynią się do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa w sieci młodych użytkowników, a także do rozwijania zainteresowań naukowych związanych z tematyką ICT. Stanowią uzupełnienie deficytu zajęć szkolnych o treści dotyczące zagrożeń w cyberprzestrzeni.