Gaz niekonwencjonalny – szansa dla Polski i Europy?

Projekt Gaz niekonwencjonalny – szansa dla Polski i Europy? jest odpowiedzią na aktualnie toczącą się w Europie debatę dotyczącą potencjalnych zysków i strat, zagrożeń i wyzwań związanych z rozwojem sektora gazu niekonwencjonalnego. Stanowi on tak dla Polski, jak i wielu krajów Unii Europejskiej szansę na sprostanie wyzwaniu redukcji emisji CO2, zwiększenie konkurencyjności gospodarczej i osiągnięcie bezpieczeństwa energetycznego w sektorze dostaw gazu. Działania podejmowane w ramach projektu mają na celu uzyskanie publicznej i politycznej akceptacji dla rozwoju sektora gazu niekonwencjonalnego w Polsce i Europie, oraz opracowanie rekomendacji dla strategii jego poszukiwania i wydobycia.

Dotychczas w ramach projektu Instytut Kościuszki zorganizował  panele tematyczne podczas XX i XXI Forum Energetycznego w Krynicy i VI Forum Energetycznego w Sopocie z udziałem wybitnych przedstawicieli oraz ekspertów zajmujących się tematyką gazu niekonwencjonalnego. Od lutego 2014, w ramach polskiej i europejskiej kampanii informacyjnej o gazie łupkowym, Instytut zorganizował także szereg pokazów filmu FrackNation (dokumentu obalającego mity związane z procesem poszukiwania i wydobycia gazu z łupków) połączonych z debatami eksperckimi. Zorganizowane w Parlamencie Europejskim we współpracy z  YoungPetro oraz Claeys&Casteels pokaz i debata inicjujące kampanię objęte zostały patronatem honorowym przez europarlamentarzystów:  Bogusława Sonika (EPP),  Struana Stevensona (ECR) oraz Niki Tzavelę (EFD). Nad polską premierą w Warszawie (także przygotowaną we współpracy z YP i C&C), Patronat Honorowy objął Minister Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski.  Projekcje lokalne zorganizowane zostały dotychczas na Uniwersytecie Gdańskim, na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, na Uniwersytecie Warszawskim, w lublińskim Multikinie oraz w Sejmie RP.

Ponadto, dzięki monitorowaniu wydarzeń na polskiej i europejskiej scenie energetycznej, debaty publicznej oraz polskich i europejskich procesów legislacyjnych, eksperci Instytutu na bieżąco przygotowują Briefy Programowe zawierające nie tylko komentarz ale i zalecenia odnoszące się do aktualnej sytuacji sektora gazu łupkowego. Najnowsze ( Czy pakiet ustaw łupkowych jest odpowiedzią na oczekiwania polskiego sektora gazu łupkowego?, Czy państwo zda egzamin z przygotowania otoczenia prawnego dla rozwoju sektora gazu łupkowego w Polsce?) poruszają kwestię toczącego się w Parlamencie RP procesu legislacyjnego związanego z tak zwanymi „ustawami łupkowymi”. Na potrzeby projektu stworzono także Kompendium wiedzy o gazie łupkowym będące kompleksowym źródłem najistotniejszej wiedzy na temat genezy i specyfiki gazu łupkowego.

W ramach Gaz niekonwencjonalny – szansa dla Polski i Europy?  powstały także trzy raporty każdorazowo powstające przy wsparciu ekspertów z Polski i Europy zawierające szczegółową analizę poszczególnych aspektów sektora gazu łupkowego oraz rekomendacje dla jego dalszego rozwoju.  Pierwszy z nich to międzynarodowy raport pt. Gaz niekonwencjonalny – szansa dla Polski i Europy? Analiza i rekomendacje, który stał się istotnym głosem w debacie na temat wydobycia  gazu niekonwencjonalnego zarówno w Polsce, jak i Europie.  Dwa pozostałe, to objęte Patronatem honorowym Ministerstwa Skarbu Państwa „Wpływ wydobycia gazu łupkowego na rozwój społeczno-ekonomiczny regionów – amerykański „success story” i potencjalne szanse dla Polski” oraz „Analiza infrastruktury gazowej w Polsce z perspektywy przyszłych wyzwań energetycznych i rozwoju sektora gazu niekonwencjonalnego”.

Instytut Kościuszki stworzył i prowadzi także stronę internetową poświęconą tematyce gazu niekonwencjonalnego. Oprócz tego na blogu Instytutu na portalu Salon24 oraz Defence24 znajda Państwo komentarze naszych ekspertów na aktualne tematy związane z energetyką, w tym gazem ze źródeł niekonwencjonalnych.

Projekt jest pierwszym tego typu przedsięwzięciem w Polsce realizowanym przez organizację typu think tank. Do współpracy zaprosiliśmy najważniejsze podmioty biznesowe z branży energetycznej działającej na rzecz wydobycia gazu niekonwencjonalnego oraz uznanych polskich i zagranicznych ekspertów. Wypracowane podczas jego realizacji praktyczne rekomendacje skierowane do decydentów, ekspertów, mediów oraz biznesu, stają się ważnym punktem odniesienia w debacie publicznej o kierunkach polskiej i europejskiej polityce gazowej.

Główni Partnerzy projektu: PGNiG S.A.PKN ORLEN.

Na różnych jego etapach projekt  wsparty został także przez: Akademię Górniczo – Hutniczą w KrakowieGas Technology Institute (USA)Kancelaria Weil, Gotshal & MangesPaństwowy Instytut Geologiczny, Kancelarię DLA Piper, Kancelarię GWJ, Kancelarię Wawrzynowicz i Wspólnicy sp.k.