Important, Forgotten or Irrelevant?

IMPORTANT, FORGOTTEN OR IRRELEVANT? Stakeholders’ Survey on Post-Vilnius Eastern Partnership and Advocacy Map (“Istotni, zapomniani czy nieważni? Badanie interesariuszy na temat powileńskiego Partnerstwa Wschodniego oraz mapa poparcia”) to finansowany ze środków Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego projekt zainicjowany przez organizację Association for International Affairs z Republiki Czeskiej.

U podstaw projektu leży założenie, że Partnerstwo Wschodnie wymaga zwiększonej uwagi społeczeństw europejskich oraz wzmożonej współpracy między organizacjami pozarządowymi ze względu na brak rzetelnych informacji i analiz związanych z pojawiającymi się w debacie publicznej wątpliwościami co do efektywności prowadzonej Polityki Wschodniej.

Projekt badawczy realizowany był w okresie 01.03.2014 – 31.05.2015 przez organizacje non-profit oraz niezależnych ekspertów z 10 krajów członkowskich Grupy Wyszehradzkiej i Partnerstwa Wschodniego. Jego celem było mapowanie podejść oraz opinii dotyczących unijnej inicjatywy Partnerstwa Wschodniego wśród polityków, dyplomatów, urzędników, analityków, naukowców, przedstawicieli sektora pozarządowego, dziennikarzy oraz reprezentantów organizacji handlowych.

Rezultaty projektu dostępne są na stronie internetowej projektu w trzech formach:

publikacji

– interaktywnych wykresów i wizualizacji,

baz w Excelu z zestawieniami wyników dla poszczególnych krajów.

 

Etapy przedsięwzięcia

1) Warsztat metodologiczny dla ekspertów projektu 

(02-04.06.2014, Praga, Czechy)

Podczas warsztatu metodologicznego dla ekspertów z 10 państw ustalono zakres pytań, strukturę kwestionariusza internetowego oraz zasady tworzenia listy interesariuszy. Ponadto 3 czerwca odbyło się spotkanie okrągłego stołu pt. „Eastern Partnership after the Ukrainian Crisis”, podczas którego eksperci i zaproszeni goście zastanawiali się nad wpływem kryzysu ukraińskiego – a zwłaszcza aneksji Krymu przez Rosję – na politykę Unii Europejskiej wobec państw Partnerstwa Wschodniego oraz na zmianę wzajemnych oczekiwań tych podmiotów.

2) Opracowanie i przeprowadzenie badania na temat Partnerstwa Wschodniego

(lipiec – listopad 2014, państwa Grupy Wyszehradzkiej oraz Partnerstwa Wschodniego)

Kolejnym etapem projektu było opracowanie szczegółowych pytań do kwestionariusza internetowego oraz jego techniczne testowanie. Ponadto została stworzona baza interesariuszy związanych z tematyką Partnerstwa Wschodniego (politycy, urzędnicy, przedsiębiorcy, naukowcy, dziennikarze, przedstawiciele trzeciego sektora itp.), którzy na przestrzeni września-listopada 2014 zostali poproszeni o wypełnienie kwestionariusza internetowego. Baza polskich interesariuszy liczyła ponad 250 nazwisk, przy czym najwięcej odpowiedzi udzieliły osoby ze środowiska naukowców, organizacji pozarządowych oraz urzędnicy, przy jednoczesnym braku zainteresowania badaniem wśród polskich polityków.

Zachęcamy do samodzielnego wypełnienia ankiety.

3) Prezentacja wstępnych wyników badania dotyczącego inicjatywy Partnerstwa Wschodniego

(20.11.2014, Batumi, Gruzja)

Wstępne wyniki badania zostały przedstawione podczas Eastern Partnership Civil Society Forum w Batumi. Szczegółowe informacje o wydarzeniu oraz prezentacja wyników wstępnych znajdują się tutaj.

4) Prezentacja wyników badania oraz publikacji

(14.04.2015, Bruksela, Belgia)

Rezultaty badań oraz publikacja zawierająca wnikliwą ocenę i ewaluację pięciu lat doświadczeń inicjatywy Partnerstwa Wschodniego wraz z rekomendacjami na przyszłość zostały zaprezentowane w kwietniu 2015 roku w Brukseli. Szczegółowe informacje o wydarzeniu oraz rezultaty projektu znajdują się tutaj.

 

W projekcie uczestniczyły następujące organizacje: 

– Instytut Kościuszki (IK, Polska),

– Association for International Affairs (AMO, Czechy),

– Slovak Foreign Policy Association (SFPA, Słowacja),

– Center for EU Enlargement Studies of the Central European University (CENS/CEU, Węgry),

– Institute of World Policy (IWP, Ukraina),

– Foreign Policy Association of Moldova (APE, Mołdowa),

– Caucasian Institute for Economic and Social Research (CIESR, Gruzja),

– Analytical Centre on Globalization and Regional Cooperation (ACGRC, Armenia),

– Center for National and International Studies (CNIS, Azerbejdżan)

– ekspert niezależny z Białorusi.