Indeks Energetyczny

Flagowym produktem obszaru programowego Energia i Klimat jest raport Instytutu Kościuszki „Bezpieczeństwo Energetyczne Polski” którego celem jest coroczne przedstawianie wyników Indeksu Energetycznego. Raport z uwagi na swoją zaawansowaną metodologię oraz cykliczność ma szansę stać się kluczowym wydarzeniem w branży, będącym ważnym punktem odniesienia w debacie publicznej dla polityków, ekspertów, mediów oraz biznesu. Jest on pierwszym tego typu Raportem w Polsce, który na podstawie innowacyjnej metody indeksowania bezpieczeństwa energetycznego, wykorzystującej mierzalne kryteria mikro i makro oraz specjalnie dobrane do tych kryteriów wagi, ocenił bezpieczeństwo energetyczne Polski.

Publikacja Instytutu Kościuszki oraz zastosowane nowe metody indeksowania spotkały się z pozytywną opinią ekspertów rynku energii. Dlatego w przyszłości będziemy dążyli do stworzenia odpowiednich opracowań statystycznych, także dla wszystkich krajów Unii Europejskiej, jak również do poszerzenia kryteriów makro o czynniki polityczne i ekonomiczne. Raport będzie publikowany co roku, tak aby zachować porównywalny okres analizy statystycznej. Tym samym powstanie punkt odniesienia za pomocą, którego będzie można stwierdzić, czy bieżące decyzje polityczne i inwestycyjne zwiększają bądź zmniejszają bezpieczeństwo energetyczne Polski.

Dzięki modelowi indeksowania, bezpieczeństwo energetyczne Polski zostało po raz pierwszy zmierzone, a dyskusja o jego stanie w końcu będzie mogła odnosić się do faktów, liczb oraz wiarygodnych kryteriów.