Szkolenia Antykorupcyjne “Czysta Ręka”

SZKOLENIA ANTYKORUPCYJNE DLA URZĘDÓW I FIRM   

Zjawisko korupcji jest realnym zagrożeniem dla prywatnych przedsiębiorstw i instytucji publicznych oraz ich pracowników. Dotyczy to zwłaszcza takich obszarów ich działalności, jak udział w przetargach.

Osoby uczestniczące w korupcji nie zawsze mają świadomość, że popełniają przestępstwo. Co więcej, niekiedy nie mają także wiedzy na temat dotkliwych konsekwencji finansowych, prawnokarnych, wizerunkowych i etycznych, na jakie narażają nie tylko siebie, ale także organizację dla której pracują.

W szerszym kontekście korupcja zakłóca uczciwą i wolną konkurencję, a także obniża atrakcyjność inwestycyjną kraju, co z kolei przekłada się na obniżenie wzrostu gospodarczego, a w konsekwencji – na spadek zysków przedsiębiorstw. Ponadto korupcja niszczy również zaufanie obywateli do organów władzy publicznej, drastycznie obniżając ich prestiż, co z kolei negatywnie wpływa na sprawność realizacji polityk publicznych.

Mając powyższe na uwadze Instytut Kościuszki przygotował szkolenia antykorupcyjne adresowane zarówno do instytucji publicznych, jak i podmiotów prywatnych. Istnieje możliwość dopasowania programu szkolenia do Państwa indywidualnych potrzeb. Takie jego uelastycznienie daje pewność, że sprostamy Państwa oczekiwaniom.

Ponadto oferujemy możliwość skorzystania z usług doradczych i audytu antykorupcyjnego.

Szczegółową ofertę zamieszczamy poniżej.

 

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

 

Natalia Płonka

tel: +48.503.873.683

e-mail: natalia.plonka_at_ik.org.pl