THE DIGITAL 3 SEAS INITIATIVE

The Digital 3 Seas Initiative – propozycja działań i projektów wzmacniających inicjatywę Trójmorza o komponent cyfrowy. Projekt Instytutu Kościuszki.

#DIGITAL3SEAS WEBSITE

Trójmorze to 12 państw UE w Europie Środkowo-Wschodniej (EŚW) – 114 milionów mieszkańców żyjących na 28% terytorium UE i generujących PKB w wysokości 1,6 biliona dolarów. Dynamicznie ewoluująca architektura globalnego bezpieczeństwa sprawia, że EŚW nabiera strategicznego znaczenia dla tak zróżnicowanych aktorów jak USA, Wielka Brytania, Chiny czy Rosja.

Cyfrowy upgrade Trójmorza – projektu opartego na infrastrukturze transportowej i energetycznej – może mieć znaczenie geopolityczne i geoekonomiczne wykraczające daleko poza granice EŚW. Rozwój infrastruktury światłowodowej oraz sieci 5G, wspólne inwestycje w technologie, takie jak IoT, blockchain i AI, czy strategiczna i taktyczna współpraca w domenie cyberbezpieczeństwa i wojny informacyjnej to kluczowe postulaty the Digital 3 Seas Initiative.

By dowiedzieć się więcej, pobierz Brief Programowy Instytutu Kościuszki – analizę współpracy w regionie Trójmorza opartej na komponencie cyfrowym.

Pobierz raport Digital 3 Seas Roadmap – The Digital 3 Seas Initiative – Mapping the challenges to overcome

 

Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie „Wsparcie wymiaru samorządowego i obywatelskiego polskiej polityki zagranicznej 2018”.

*wsparcie obejmuje działania realizowane w dniach 1.06-30.11.2018 w zakresie tworzenia i promocji Mapy Drogowej Inicjatywy Cyfrowego Trójmorza.

 

PARTNERZY INICJATYWY DIGITAL 3 SEAS: