Projekt Prozodia

Łatwy dostęp do Internetu oraz rozwój nowoczesnych technologii umożliwiają dostęp do informacji na niespotykaną dotąd skalę. Jednak wraz z szybkością rozprzestrzeniania się informacji pojawiły się również nowe możliwości manipulacji przekazem. Prowadzone współcześnie analizy naukowe koncentrują się przede wszystkim na nowym wymiarze manipulacji, tzw. zjawisku „fake news”. W Instytucie Kościuszki zespół CYBERSEC Disinfo Lab również pracuje nad projektem przeciwdziałającym dezinformacji!

 

Coraz większa powszechność zjawiska „fake news” wzbudza zainteresowanie naukowców. Próbują oni – poprzez analizę sieci społecznościowych oraz zasięgu rozprzestrzeniania się informacji – wypracować algorytm, który pozwoli dotrzeć do źródła komunikatu i poddać go weryfikacji. Zjawisko „fake news” stało się na tyle istotnym problem, że inicjatywy przeciwdziałające rozprzestrzenianiu się dezinformacji w Internecie zostały podjęte na szczeblach nie tylko krajowych, ale również na szczeblu europejskim.

Również Instytut Kościuszki dostrzega wagę problemu dezinformacji.
Od 2019 powołany został zespół CYBERSEC Disinfo Lab, który m.in. realizuje projekt Prozodia. W ramach prac analitycy Instytutu Kościuszki przyglądają się zagadnieniom podstaw teoretycznych zjawiska dezinformacji, analizują sposób rozprzestrzeniania się nieprawdziwych informacji oraz metody działania podmiotów amplifikujących fałszywe treści oraz przeprowadzających w sieci wrogie operacje informacyjne.

Celem projektu Prozodia jest stworzenie metodologii oraz rozwiązań informatycznych wspierających analityka badającego zjawisko dezinformacji w cyberprzestrzeni.

Prozodia jest projektem realizowanym przez konsorcjum Akademii Górniczo-Hutniczej oraz Instytut Kościuszki w ramach grantu przyznanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Działania w ramach konsorcjum prowadzone są w dwóch obszarach kompetencyjnych: technicznym i informatycznym – reprezentowanym przez FSLAB AGH – oraz analitycznym i społecznopolitycznym pozostającym po stronie zespołu Instytutu Kościuszki.
Projekt zaplanowany został na lata 2019-2021.

 

Połączenie kompetencji z tak odległych obszarów pozwala na unikatowe podejście do tematu przeciwdziałania dezinformacji. Różne perspektywy tworzą całościowy i spójny scenariusz pracy zespołu deweloperów i analityków działających w celu zabezpieczenia przestrzeni informacyjnej w polskim Internecie.

 

W ramach projektu zespół Instytutu Kościuszki odpowiada za wypracowanie metodologii pracy analityka oraz dostosowanie działania narzędzia do jego potrzeb. Analitycy CYBERSEC Disinfo Lab monitorują powstawanie i rozprzestrzenianie się trendów oraz narracji dezinformacyjnych, a także prowadzą okresową analizę polskiej przestrzeni informacyjnej, w tym platform mediów społecznościowych.

Instytut Kościuszki ( CYBERSEC Disinfo Lab) jest członkiem Open Information Partnership (OIP) oraz Social Observatory for Disinformation and Social Media Analysis (SOMA). OIP jest podmiotem zrzeszającym kilkanaście organizacji pozarządowych, portali informacyjnych i podmiotów rynku medialnego z całej Europy, mającym na celu wspomaganie wspólnych działań na rzecz przeciwdziałania dezinformacji i propagandzie oraz promowaniu niezależnego i rzetelnego dziennikarstwa. SOMA jest organizacją stworzoną przez Komisję Europejską mającą na celu wspomaganie i rozwijanie europejskiej społeczności podmiotów zwalczających dezinformację.

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu badań naukowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa pn. „Przyszłościowe technologie dla obronności – konkurs młodych naukowców”.