Przedstawiamy najnowszy brief programowy – „Regionalne centra innowacji w służbie transformacji cyfrowej”

Specyfika rynku cyberbezpieczeństwa sprawia, iż na całym świecie to właśnie regionalne ekosystemy, skupiające środowiska akademickie, przedstawicieli biznesu oraz sektora publicznego, stanowią źródło innowacyjnych produktów i usług zabezpieczających postępującą digitalizację. W dniu 10 października 2017, w Krakowie, podczas III Europejskiego Forum Cyberbezpieczeństwa – CYBERSEC 2017, powołano Globalną Platformę Innowacji dla Cyberbezpieczeństwa (Global EPIC) składającą się z 13 regionalnych centrów innowacji operujących na terenie 9 krajów. Jednym z sygnatariuszy jest Instytut Kościuszki, który od przeszło 2 lat rozwija projekt CYBERSEC HUB animujący współpracę małopolskich interesariuszy cyberbezpieczeństwa, wzmacniając innowacyjny potencjał regionu w tej dziedzinie.

Polska dopiero zaczyna swoją drogę do złożonej, regionalnej współpracy łączącej komponent akademicki, rządowy i prywatny. Potrzebuje więc czerpać z doświadczeń centrów o bardziej rozbudowanych strukturach. By to umożliwić na CYBERSEC Forum 2017 odbyło się spotkanie przedstawicieli wiodących światowych centrów innowacji dla cyberbezpieczeństwa, którzy dzielili się dobrymi praktykami tworzenia silnych, sprawnie funkcjonujących i innowacyjnych centrów, efektywnie wykorzystujących potencjał swoich regionów.

Niniejszy Brief Programowy Instytutu Kościuszki prezentuje specyfikę funkcjonowania pięciu regionalnych centrów działających w różnych regionach świata, które zainicjowały powstanie Global EPIC. Przedstawia także polskie doświadczenia i uwarunkowania ekonomiczne wskazujące na rolę tego typu współpracy w stymulowaniu wzrostu gospodarczego Polski, a tym samym zasadność akumulacji potencjału regionów w postaci Centrów Innowacji Cyfrowej.

Publikacja jest elementem projektu „CYBERSEC HUB – współpraca na rzecz innowacyjności i cyberbezpieczeństwa”, współfinansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP.

Pobierz brief:

Brief Programowy_Regionalne centra innowacji w służbie transformacji cyfrowej

 

Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Dyplomacja publiczna 2017 – komponent „Wymiar samorządowy i obywatelski polskiej polityki zagranicznej 2017”. Publikacja wyraża jedynie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.