Publikacje Instytutu

Instytut specjalizuje się w tworzeniu strategicznych rekomendacji i kierunków rozwoju kluczowych polityk publicznych, stanowiących merytoryczne wsparcie dla polskich oraz europejskich decydentów politycznych w obszarze cyberbezpieczeństwa. Raporty i analizy przygotowywane przez ekspertów think tanku są niezależne i apolityczne, a ich konkluzje są istotnym źródłem informacji także dla sektora prywatnego i społeczeństwa obywatelskiego.

POLICY BRIEF „TWILIGHT OF DIGITAL NEUTRALITY”

Udostępnienie technologii cyfrowych Ukrainie przez międzynarodowe koncerny technologiczne przyczyniło się do zwiększenia ochrony cyberprzestrzeni, ale zakończyło jednocześnie erę ich neutralności. Raport przedstawia dogłębną analizę form wsparcia korporacji oraz identyfikuje zagrożenia, jakie niesie za sobą ich zaangażowanie. Eksperci Instytutu Kościuszki zawarli w nim także rekomendacje na przyszłość. Partnerem projektu jest ComCERT oraz European Cybersecurity ForumCYBERSEC. 

Pobierz

RAPORT „ODPORNOŚĆ NA DEZINFORMACJĘ W KRAJACH TRÓJKĄTA LUBELSKIEGO”

Civic Resilience Initiative, Detector Media i Instytut Kościuszki podjęły wspólne wysiłki, aby zidentyfikować elementy składowe odporności na rosyjską dezinformację na Litwie, w Polsce i na Ukrainie w związku z trwającym konfliktem zbrojnym. Publikacja zawiera najlepsze praktyki zwalczania dezinformacji, które powstały w oparciu o przegląd głównych narracji i przekazów skierowanych do krajów Trójkąta Lubelskiego.

Pobierz

RAPORT „SYSTEMOWA ODPORNOŚĆ PAŃSTWA W CYFROWEJ ERZE”

To ekspercka analiza dotychczasowego wykorzystania technologii cyfrowych wraz z rekomendacjami dotyczącymi możliwości ich zastosowania do budowania odporności w siedmiu podstawowych obszarach wyznaczonych przez NATO. Partnerami opracowania jest firma Microsoft oraz European Cybersecurity Forum – CYBERSEC, natomiast Rządowe Centrum Bezpieczeństwa objęło publikację patronatem.

Pobierz

RAPORT „WSPÓŁPRACA POLSKO-BRYTYJSKA W ZAKRESIE CYBERBEZPIECZEŃSTWA”

Publikacja nawiązuje do opublikowanej w 2022 roku nowej Narodowej Strategii Cyber Zjednoczonego Królestwa. Znajdują się w niej informacje o głównych kierunkach współpracy technologicznej oraz w przestrzeni cyfrowej, zarówno w wymiarze cywilnym jak i militarnym. Autorzy podkreślają także potrzebę budowy odpornego sektora cyber, który poprzez rozbudowę relacji biznesowych przyczyniałby się do zacieśnienia relacji gospodarczych i politycznych pomiędzy Polską a Wielką Brytanią.

Pobierz

PODSUMOWANIE CYBERSEC FORUM/EXPO 2022

Raport przedstawia najważniejsze momenty oraz przesłania jakie wybrzmiały podczas 16 edycji wydarzenia, które odbyło się w Katowicach pod hasłem United in Cyberpower. Konferencja odbywała się w ramach pięciu ścieżek tematycznych: PAŃSTWO, OBRONA, BIZNES, PRZYSZŁOŚĆ oraz specjalnej ścieżce poświęconej Unii Europejskiej. Organizatorami byli: Instytut Kościuszki oraz Klaster Cyber Made In Poland.

Pobierz

RAPORT „THREE SEAS UNITED IN CYBER POWER”

Publikacja koncentruje się na tematyce związanej z kierunkiem współpracy zorientowanej na bezpieczeństwo oraz przyszłość cyfryzacji w regionie Trójmorza. Eksperci podjęli się również analizy wpływu kryzysów ostatnich lat na rozwój tego rejonu. Partnerami wydania są Google oraz BGK.

Pobierz

CZY #POLEXIT TO OPERACJA INFROMACYJNA?

W ramach grantu Globsec „Understanding and Countering Authoritarian Interference” powstał artykuł, w którym zbadano operacje informacyjne dotyczące #polexitu. Eksperci podjęli próbę zdefiniowania genezy i popularności tego terminu w przestrzeni informacyjnej oraz zbadali źródła tych doniesień.

Pobierz

PODRĘCZNIK “Z TARCZĄ – JAK CHRONIĆ SIĘ PRZED DEZINFORMACJĄ”

Podręcznik przygotowany przez ekspertów Instytutu Kościuszki jest odpowiedzią na potrzebę edukacji medialnej młodego pokolenia. Nadrzędną misją projektu jest zwiększenie świadomości uczniów, studentów i nauczycieli w obszarze dezinformacji, jak również wyposażenie ich w narzędzia do jej skutecznego przeciwdziałania. Podręcznik powstał we współpracy z Ambasadą USA w Polsce oraz partnerami – Stowarzyszeniem Demagog i Fundacją Szkoła z klasą. Został także objęty patronatem Ministra Janusza Cieszyńskiego. Patronami medialnymi są Computer World oraz GeekWeek.

Czytaj więcej

PUBLIKACJA „ŻYCZENIA URODZINOWE DLA INICJATYWY TRÓJMORZA – SPOJRZENIE NA CYFROWĄ RZECZYWISTOŚĆ”

Opracowanie powstało z okazji 5 urodzin inicjatywy Trójmorza. Przygotowała je Przewodnicząca Rady Programowej CYBERSEC i była Prezes Instytutu Kościuszki – Izabela Albrycht. W wydaniu zostały wskazane najważniejsze kierunki i zadania Inicjatywy Trójmorza w obszarze transformacji cyfrowej.

Pobierz

NOWE WYDANIE EUROPEAN CYBERSECURITY JOURNAL JUŻ DOSTĘPNE!

Celem ECJ jest łączenie czołowych analityków, decydentów, liderów biznesu i ekspertów ds. cyberbezpieczeństwa w celu omawiania i znajdowania odpowiedzi na najbardziej nurtujące kwestie w tej dziedzinie.

Pobierz