EUROPEAN CYBERSECURITY MARKET

 

European Cybersecurity Market (ECM) jest platformą regularnego dialogu pomiędzy interesariuszami oraz miejscem wymiany poglądów i idei dotyczących cyberbezpieczeństwa sektora prywatnego. Zakres tematów poruszanych w kwartalniku to szerokie spektrum zagadnień, poczynając od inwestycji, badań i rozwoju, przez rozwijane i dostarczane produkty oraz usługi, monetyzację, po przyszłe trendy i prognozy dla cyberbezpieczeństwa.

CYBERSEC HUB

CYBERSEC HUB to projekt zmierzający do ustanowienia sieci komplementarnych inicjatyw wspierających rozwój sektora cyber w stolicy Małopolski. CYBERSEC HUB stanowić ma sieć połączonych ze sobą, komplementarnych inicjatyw wspierających rozwój sektora cyber w stolicy Małopolski. W ramach projektu CYBERSEC HUB animowane są konkretne programy mające na celu wsparcie systemu edukacji, innowacyjnych startupów oraz MŚP, a także inicjatyw społecznych w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Pierwszym z nich jest CYBERSEC ACCELERATOR, który pomaga w promocji międzynarodowej oraz ekspansji na rynki zagraniczne 7 wyselekcjonowanym startupom tworzącym rozwiązania w sektorze cyberbezpieczeństwa.

Więcej informacji na temat CYBERSEC HUB oraz publikacji European Cybersecurity Market można zaleźć na stronie: www.cybersechub.eu

WYDAWCA

IKpl_mini