2018 NATO Summit in cyber context – brief Instytutu Kościuszki

Teraz, kiedy NATO mierzy się z ok. 5000 cyberincydentów dziennie, kiedy działania w zakresie cyber stały się jednym z najważniejszych elementów zagrożeń hybrydowych, i nie są jedynie wykorzystywane dla potrzeb kampanii informacyjnych i propagandy, kiedy cyber środki i metody są wykorzystywane przez międzynarodowe organizacje terrorystyczne dla realizacji ich celów, kiedy destrukcyjny potencjał cybernarzędzi nie jest już sekretem, nie powinno być wątpliwości, że cyberzagrożenia są niezwykle ważne nie tylko dla NATO, ale też dla całej społeczności międzynarodowej – komentuje kmdr Wiesław Goździewicz, Radca Prawny w NATO Joint Force Training Centre w Bydgoszczy i ekspert Instytutu Kościuszki.

W związku z tym, Sojusz musi być elastyczny i sprawny, musi działać bardziej proaktywnie niż reaktywnie w odpieraniu tych zagrożeń, musi też kontynuować i rozszerzać współpracę z kluczowymi interesariuszami: państwami (tak członkami jak i partnerami), organizacjami międzynarodowymi, zwłaszcza ONZ i UE, ale też OBWE i Radą Europy oraz sektorem prywatnym. Nieaktualne lub przestarzałe polityki powinny zostać niezwłocznie zaktualizowane lub unieważnione, a rozwój całego spektrum DOTMLPFI powinien zostać maksymalnie przyspieszony. 

Prezentujemy najnowszy brief Instytutu Kościuszki: 2018 NATO Summit in cyber context

Autorzy: 

Kmdr por. Wiesław Goździewicz: – Radca Prawny w NATO Joint Force Training Centre w Bydgoszczy, Ekspert Instytutu Kościuszki,

Marta Przywała – Ekspertka Instytutu Kościuszki, Koordynatorka Projektu CYBERSEC