Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej-wymiar teleinformatyczny

Zapewnianie bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej (IK)– kluczowej z punktu widzenia funkcjonowania państw, społeczeństw, przedsiębiorców i pojedynczych obywateli jest jednym z najważniejszych wyzwań jakie stoją przed państwami. 

Raport Instytutu Kościuszki stanowi analizę problematyki ochrony infrastruktury krytycznej ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego. Głównym celem raportu jest dostarczenie podmiotom zaangażowanym w ochronę infrastruktury krytycznej rekomendacji przyczyniających się do zwiększenia poziomu jej bezpieczeństwa

Publikacja podzielona została na dwie części. Pierwsza zawiera ogólne, systemowe rozważania związane z IK i zapewnianiem jej bezpieczeństwa. W sposób szczególny podkreślona została tematyka identyfikacji IK (co jest warunkiem bazowym skutecznej jej ochrony), prawnych aspektów związanych z bezpieczeństwem IK oraz współpracy prywatno-publicznej.

Część druga poświęcona została stricte wymiarowi teleinformatycznemu. Wskazane zostały najbardziej newralgiczne czynniki związane z cyberbezpieczeństwem IK oraz jednocześnie dobre praktyki i kierunki działań pozwalające prowadzić bardziej efektywne działania.

Kompleksowa analiza problemu cyberbezpieczeństwa IK zawarta w Raporcie, stanowi doskonałe źródło wiedzy przydatnej przy opracowywaniu efektywnych rozwiązań wzmacniających bezpieczeństwo kluczowych infrastruktur kraju. Publikację zamyka przedstawienie najważniejszych czynników wpływających na bezpieczeństwo IK oraz rekomendacji i postulatów, opracowanych przez Zespół Instytutu Kościuszki w oparciu o poszczególne rozdziały.

Raport Instytutu Kościuszki opracowany został we współpracy z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa i firmą doradczą Ernst & Young, kancelarią WKB oraz firmą Matic. Ponadto, poszczególne rozdziały raportu przygotowane zostały przez ekspertów Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, Politechniki Krakowskiej oraz Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Zaproszenie Instytutu Kościuszki do wzięcia udziału w pracach nad przygotowaniem Raportu przyjęło także Biuro Bezpieczeństwa Narodowego.

Zachęcamy do lektury!

      Partner Merytoryczny                Partner Główny                                   Partnerzy                                                                      

                                             

Do pobrania:               

bezpieczenstwo-infrastruktury-krytycznej-wymiar-teleinformatyczny_pdf