Cyberbezpieczeństwo polskiego przemysłu. Sektor energetyczny

Celem raportu Cyberbezpieczeństwo polskiego przemysłu. Sektor energetyczny jest analiza najważniejszych aspektów związanych z zapewnieniem cyberbezpieczeństwa w kluczowym z punktu widzenia funkcjonowania państwa sektorze energetycznym. Poszczególne rozdziały prezentują zarówno wyzwania związane z budową systemu i rozwojem kultury cyberbezpieczeństwa infrastruktury krytycznej, jak i dobre praktyki. Grono autorów obejmujących swoim doświadczeniem sektor energetyczny, globalną branżę IT oraz sektor ubezpieczeniowy, a także szeroka perspektywa uwzględniająca czynniki prawno-administracyjne, technologiczne, organizacyjne i gospodarcze pozwala dokonać kompleksowej prezentacji zagadnienia.

Konieczne jest budowanie kultury cyberbezpieczeństwa sektora energetycznego w oparciu o holistyczne podejście, uwzględniające zarówno aspekty techniczne, operacyjne, jaki i strategiczne. Cyberatak na obiekty infrastruktury energetycznej może mieć katastrofalne skutki dla mienia, zdrowia i życia pracowników, środowiska, całej gospodarki, czy nawet funkcjonowania państwa, włączając funkcjonowanie administracji i potencjał obronny. Wyzwania cyberbezpieczeństwa w szczególny sposób dotykają przedsiębiorstwa przemysłowe, ponieważ muszą one chronić nie tylko swoją infrastrukturę IT ale również OT. Potwierdza to fakt, że aż 16% cyberataków nakierowanych jest na branżę energetyczną1, czyniąc ją drugim najczęściej atakowanym sektorem po administracji publicznej .
Poszczególne rozdziały raportu prezentują wnioski dotyczące różnych aspektów cyberbezpieczeństwa sektora energetycznego. Poniżej przedstawiamy zestaw rekomendacji sporządzonych na podstawie niniejszego opracowania.

Zapraszamy do zapoznania się z całym raportem: Cyberbezpieczeństwo polskiego przemysłu. Sektor energetyczny