CYBERBEZPIECZEŃSTWO PRZEMYSŁU – POLSKIE SZANSE, INWESTYCJE, INNOWACJE

POBIERZ PUBLIKACJĘ

Cyberbezpieczeństwo przestaje być wyzwaniem jedynie dla działów IT – staje się kluczowym elementem planowania procesów biznesowych w coraz większej ilości branż. Polskie przedsiębiorstwa zaczynają dotkliwie zdawać sobie sprawę z zagrożeń jakie niesie nieodpowiednie przechowywanie danych, implementowanie procesów czy projektowanie infrastruktury.
Tworzy to rynek na produkty oraz usługi, które są w stanie wesprzeć bezpieczną transformację cyfrową firm. 

W najnowszym briefie Robert Siudak pisze o cyberbezpieczeństwie przemysłu 4.0 jako szansie dla Polski. Wskazuje, że polski rynek produktów cyberbezpieczeństwa to wciąż dość młoda branża, szczególnie w zestawieniu z wieloletnią obecnością
rozbudowanej oferty usługowej oraz integratorskiej na lokalnym rynku. Segment rozwiązań dla przemysłu 4.0 stanowi
jeszcze węższe grono, ze względu na dużą barierę wejścia zarówno w zakresie doświadczenia kadry jak i nakładów finansowych na rzecz odpowiedniego zaplecza B+R.

Opisując inicjatywę #CyberMadeInPoland oraz podając przykłady rozwiązań polskich startupów i MŚP: ICSec, Olympus Sky i STM Solutions, przybliżamy specyfikę rodzimych rozwiązań dla cyberbezpieczeństwa przemysłowego.