CYBERSEC BRUSSELS LEADERS’ FORESIGHT 2020 RECOMMENDATIONS & KEY TAKEAWAYS

Jak można było się spodziewać, pandemia wywołana COVID-19 oraz jej konsekwencje dla tempa transformacji cyfrowej oraz zwiększająca się liczba cyberzagrożeń czy kampanii dezinformacyjnych były kluczowymi tematami CYBERSEC Brussels 2020. Eksperci szczególnie podkreślili potrzebę ochrony wartości w cyberprzestrzeni.

POBIERZ REKOMENDACJE

Z uwagi na panującą pandemię COVID-19, trzecia edycja konferencji CYBERSEC Brussels Leaders’ Foresight  odbyła się w dniach 24 i 25 marca w całości online. Wirtualna konferencja zgromadziła najważniejszych liderów politycznych i biznesu z UE, NATO, krajowych ministerstw, globalnego i europejskiego przemysłu technologicznego, a także ekspertów i członków społeczeństwa obywatelskiego. Ponad 30 prelegentów debatowało nad kluczowymi wyzwaniami gwałtownie rozprzestrzeniającej się „cyfryzacji wszystkiego”. Dyskusje obejmowały rosnące cyberwyzwania dla administracji, gospodarki i obronności w niepewnych czasach pandemii.

Z przyjemnością przedstawiamy pokonferencyjne Rekomendacje przygotowane przez Zespół Instytutu Kościuszki i zachęcamy do lektury!