CYBERSEC BRUSSELS LEADERS’ FORESIGHT 2021 RECOMMENDATIONS & KEY TAKEAWAYS

Internet całkowicie zmienił nasze życie, przenosząc większość aktywności do cyfrowego świata i dając niespotykane wcześniej możliwości. Jednocześnie zaczął on być wykorzystywany do podsłuchiwania, szpiegowania kradzieży aż po ingerencje w procesy wyborcze. Dlatego też współpraca ukierunkowana na zapobieżenie wrogiemu wykorzystaniu internetu była motywem przewodnim ostatnich dwóch edycji konferencji.

POBIERZ REKOMENDACJE

Z uwagi na panującą pandemię COVID-19 szósta edycja konferencji European Cybersecurity Forum – Cybersec Global oraz czwarta edycja konferencji CYBERSEC Brussels Leaders’ Foresight odbyły się w całości online. Co roku oba wydarzenia gromadzą najważniejszych liderów politycznych i biznesu z UE, NATO, krajowych ministerstw, globalnego i europejskiego przemysłu technologicznego, a także ekspertów i członków społeczeństwa obywatelskiego, którzy dyskutują na temat największych wyzwań stojących przed cyfrowym światem. 

Z przyjemnością przedstawiamy pokonferencyjne Rekomendacje przygotowane przez Zespół Instytutu Kościuszki i zachęcamy do lektury!