Czy pakiet ustaw łupkowych jest odpowiedzią na oczekiwania polskiego sektora gazu łupkowego?

Instytut Kościuszki prezentuje kolejny brief programowy autorstwa Izabeli Albrycht (prezes Instytutu Kościuszki, redaktor naczelna International Shale Gas & Oil Journal, politolog) i Adama Wawrzynowicza (radca prawny, wspólnik zarządzający w kancelarii Wawrzynowicz i Wspólnicy sp.k. specjalizującej się w doradztwie regulacyjnym na rzecz podmiotów z branży energetycznej i gazowniczej) zrealizowany w ramach projektu Gaz niekonwencjonalny-szansa dla Polski i Europy?

„Czy pakiet ustaw łupkowych jest odpowiedzią na oczekiwania polskiego sektora gazu łupkowego?” to kolejna publikacja dotykająca najważniejszych problemów przed jakimi staje w Polsce proces poszukiwania i wydobycia gazu łupkowego.  Tym razem brief ma na celu przybliżenie przebiegu prac legislacyjnych toczących się od 2012 r. nad projektem nowelizacji ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz nad utworzeniem nowej ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym oraz o  zmianie ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin oraz o zmianie niektórych innych ustaw („pakiet ustaw łupkowych”) i tryb wprowadzania najistotniejszych zmian.

W związku z tym, iż w ostatnim czasie prace parlamentarne nad wyżej wymienionymi ustawami uległy przyspieszeniu jest to kolejna, i zarazem być może ostatnia szansa na wnikliwe przyjrzenie się zapisom regulacji i analizę ich rzeczywistej adekwatności do polskich realiów gospodarczych.

Warto wspomnieć, że opinie Instytutu Kościuszki, wyrażone w poprzednich publikacjach, takich jak „Narodowy Operator Kopalin Energetycznych – przyniesie zyski czy zniechęci inwestorów?”, „Jak powstrzymać ewakuację zagranicznych inwestorów z polskiego sektora gazu łupkowego”, „Jak uwolnić geologiczny potencjał węglowodorów w Polsce” były już niejednokrotnie uwzględnianie w  debacie o gazie łupkowym. Mamy nadzieję, że i tym razem, głos Instytutu posłuży do cennych refleksji i przyczyni się do obrania korzystnego dla Polskiej gospodarki kierunku działa.

 

Pobierz brief:

Czy pakiet ustaw lupkowych jest odpowiedzią na oczekiwania polskiego sektora gazu łupkowego?