Europejski Rynek Cyberbezpieczeństwa – Potencjał Regionu Trójmorza – raport Instytutu Kościuszki

Polska może być championem na regionalnym rynku cyberbezpieczeństwa

 

Polska ma nie tylko potencjał, aby stać się kluczowym producentem rozwiązań dla cyberbezpieczeństwa w regionie Trójmorza, ale także konkurencyjnym dostawcą na rynkach globalnych – wynika z najnowszego raportu Instytutu Kościuszki na temat potencjału Europejskiego Rynku Cyberbezpieczeństwa. Jednak aby tak się stało, powinniśmy, podobnie jak kraje takie jak Wielka Brytania, Izrael czy Estonia, stworzyć jednolitą i rozpoznawalną „markę”  całej polskiej branży cyberbezpieczeństwa i dzięki temu łatwiej niż do tej pory prowadzić działania  marketingowe poza granicami naszego kraju.

Branża ICT jest jednym z najszybciej rozwijających się segmentów polskiej gospodarki. W naszym kraju powstało już dziesiątki tysięcy firm, działających w tym obszarze dzięki swoim innowacyjnym produktom i usługom. Polskie przedsiębiorstwa mogą znacznie szybciej przystosować się do realiów gospodarki cyfrowej i budować swoją konkurencyjną pozycję w oparciu o pionierskie rozwiązania. Informatyzacja dociera także do instytucji państwowych. W zasadzie nie ma już sfery życia, w której nie mielibyśmy kontaktu z podłączonym do sieci komputerem czy telefonem – możemy tu więc mówić o prawdziwej rewolucji. Rynek na produkty i usługi cyfrowe wciąż rośnie, a wraz z nim rośnie też skala cyberzagrożeń. A to oznacza ogromną szansę dla wszystkich tych, którzy zajmują się cyberbezpieczeństwem. Region Trójmorza, stanowić będzie w kolejnych latach jeden z kluczowych rynków w tym zakresie. Ze względu na wciąż niskie nasycenie technologiami ICT (w tym technologiami bezpieczeństwa) połączone z trwającym już dynamicznym procesem digitalizacji, dostarczyciele produktów oraz usług, którzy zdołają w najbliższych latach włączyć się w proces cyfryzacji w regionie, zapewnią sobie trwałe podstawy obecności eksportowej na tych rynkach.

– Systemowe wsparcie dla rozwoju ekosystemu innowacji oraz branży teleinformatycznej i cyberbezpieczeństwa jest nie tylko koniecznością, ale może się także opłacać. W naszym regionie mamy potencjał do tworzenia konkurencyjnych i wysoce innowacyjnych produktów ICT, ale także do ich implementacji na ponad 114-milionowym rynku wewnętrznym oraz ich dalszej internacjonalizacji – przekonuje Izabela Albrycht, prezes Instytutu Kościuszki, głównego organizatora Forum CYBERSEC. Szansą na prawdziwy sukces w tym obszarze może się okazać proponowana przez Instytut Kościuszki Inicjatywa Cyfrowego Trójmorza. – Żaden kraj regionu Europy Środkowo-Wschodniej nie jest aktualnie w stanie samodzielnie konkurować z globalnymi potęgami. Dlatego w tym dynamicznie zmieniającym się otoczeniu cyfrowym, bardzo ważne jest budowanie krajowych zdolności przy jednoczesnej współpracy międzynarodowej w zakresie rozwoju innowacyjności oraz budowy infrastruktury cyfrowej. To nie tylko konieczność, ale także szansa na podźwignięcie gospodarek regionu – podkreśla Albrycht.

Największą przewagę konkurencyjną polskiego sektora ICT, a w szczególności branży cyberbezpieczeństwa, tworzą przede wszystkim ludzie. Polscy inżynierowie, konstruktorzy i eksperci cieszą się zasłużonym uznaniem na całym świecie. By jednak osiągnąć eksportowy sukces, potrzeba współpracy.  – Kluczem do sukcesu eksportowego całej branży jest integracja środowiska poprzez stworzenie ogólnopolskiego klastra polskich firm, zajmujących się cyberbezpieczeństwem – mówi Robert Siudak, jeden z autorów raportu, i przypomina, że w Krakowie od dwóch lat z inicjatywy Instytutu działa CYBERSEC HUB. – W jego ramach staramy się wspierać rozwój sektora cyberbezpieczeństwa w Polsce. Realizujemy ten cel poprzez aktywność na dwóch kluczowych płaszczyznach. Po pierwsze, podejmujemy działania na rzecz zwiększenia podaży specjalistów z zakresu bezpieczeństwa ICT. Po drugie, wspieramy startupy oraz małe firmy w ich rozwoju i internacjonalizacji oferty produktowo-usługowej – podkreśla Robert Siudak.

Autorzy raportu zwracają uwagę, że integracja środowiska jest warunkiem niezbędnym do tego, by skutecznie konkurować ze światowymi championami i dużymi firmami na lokalnych i zagranicznych rynkach. Dzięki temu, hub lub klaster jednoczący branże, mógłby w jej imieniu prowadzić skuteczne działania proeksportowe. Jak podkreślają autorzy raportu, tylko wspólnie budując markę polskiego cyberbezpieczeństwa, jesteśmy w stanie osiągnąć globalny sukces.

Raport został sfinansowany ze środków UE.

Pobierz najnowszy raport Instytutu Kościuszki – Europejski Rynek Cyberbezpieczeństwa. Potencjał Regionu Trójmorza w Kontekście Internacjonalizacji MŚP i Startupów z Branży ICT.