Gaz niekonwencjonalny – szansa dla Polski i Europy? Analiza i rekomendacje

Raport stanowi analizę uwarunkowań infrastrukturalnych, ekonomicznych, geologicznych, środowiskowych i prawnych rozwoju gazu niekonwencjonalnego w Polsce i UE oraz formułuje rekomendacje dla tego nowego wyzwania w unijnej polityce energetycznej.

Raport ukazuje szanse i atuty wykorzystania gazu niekonwencjonalnego, rzetelnie rozprawiając się z argumentami przeciwników jego wydobycia. Jest zatem źródłem kompleksowej wiedzy dla inwestorów, decydentów, ekspertów i opinii publicznej na temat sektora gazu niekonwencjonalnego w Europie.