Kompendium wiedzy o gazie łupkowym

„Kompendium wiedzy o gazie łupkowym” powstałe w ramach projektu Instytutu Gaz niekonwencjonalny – Szansa dla Polski i Europy, jest przystępnym, opartym na rzetelnie zgromadzonych danych unikatowym zbiorem informacji na temat rewolucjonizującego światowy rynek energetyczny gazu łupkowego.

Informacje zawarte na dwunastu stronach kompendium to najistotniejsza wiedza na temat genezy i specyfiki gazu łupkowego „w pigułce”. Kompleksowość omawianych zagadnień opatrzona przejrzystymi tabelami i grafikami czyni „Kompendium wiedzy o gazie łupkowym” przydatnym narzędziem zarówno dla znawców tematyki łupkowej, jak i dla osób chcących dopiero zgłębić zagadnienia związane z gazem ze złóż niekonwencjonalnych.

Lektura kompendium oprócz podstawowych informacji o shale gas takich jak lokalizacja złóż oraz technologia jego poszukiwania i wydobycia pozwala zaznajomić się z konsekwencjami i szansami płynącymi z eksploatacji gazu łupkowego zarówno w USA, jak i na terenie Polski i Europy. Przybliża polskie i europejskie warunki gospodarcze i prawne w kierunku możliwości poszukiwania i wydobycia gazu oraz doświadczenia regionów, w których funkcjonuje już wydobycie gazu niekonwencjonalnego.

 

Pobierz kompendium:

Kompendium wiedzy o gazie lupkowym