„Jak zbudować bombę w kuchni Twojej mamy” – czyli jak terroryści wykorzystują cyberprzestrzeń i jak z nimi walczyć

Internet to „broń” obosieczna. Jak większość wynalazków będących efektem działań człowieka może nieść wiele pożytku, ale i także prowadzić do negatywnych konsekwencji. „Ciemna strona” sieci ujawnia się na rożne sposoby, służąc realizacji celów rozmaitych aktorów – przestępców, wrogich państwa, ostatnio coraz częściej terrorystów.

Cyberprzestrzeń jest szczególnie atrakcyjna dla tych podmiotów, które z racji szeroko rozumianych różnic w potencjale mają mniejszą szansę konkurować z innymi graczami w konwencjonalnym wymiarze. Asymetryczność szeroko rozumianych zasobów sprawia, że „słabsi” gracze poszukują takich metod działania, które pozwolą im w tym nierównym wyścigu wyrównywać szanse.

Grupy terrorystyczne, pojedynczy terroryści, dostrzegli takie właśnie „zalety” cyberprzestrzeni, wykorzystując ją w sposób wielowymiarowy. Jest to jedno w większych zagrożeń, które stoi przed społecznością międzynarodową. Z drugiej strony – Internet dał całkowicie nowe możliwości działań tym, którzy z terroryzmem walczą.

Celem najnowszego briefu programowego Instytutu Kościuszki jest nie tylko przedstawienie wybranych metod wykorzystania cyberprzestrzeni przez terrorystów, ale także dokonanie krótkiego przeglądu działań prowadzonych przez pomioty, których główną odpowiedzialnością jest dbanie o bezpieczeństwo.

 

Do pobrania:

Policy Brief_Jak terroryści wykorzystują cyberprzestrzeń

Policy Brief_How Terrorists Use Cyberspace