Middle-Income Trap in V4 countries – Analysis and Recommendations

Końcowy raport projektu “Middle-Income Trap in V4 Countries?” prezentuje konkluzje z czterech studiów przypadku dotyczących barier dla dalszego wzrostu ekonomicznego wszystkich krajów V4. Wnioski zawarte w „Middle-Income Trap in V4 countries – Analysis and Recommendations”  zostały zaprezentowane dużej grupie interesariuszy i liderów opinii publicznej na wydarzeniach regionalnych w Czechach, na Węgrzech i na Słowacji.

Publikacja niniejszego raportu oficjalnie zamyka projekt “Middle-Income Trap in V4 Countries?”. Instytut Kościuszki kontynuuje prace nad pułapką średniego dochodu w ramach innych działań z obszaru Gospodarka i Finanse.

 

Pobierz raport:

Middle-Income Trap in V4 Countries – Analysis and Recommendations

 

Patronat honorowy

Współfinansowanie

 

Partnerzy medialni

    

 

Partnerzy merytoryczni