Middle-Income Trap in V4 Countries? – Opening theses

Instytut Kościuszki z przyjemnością prezentuje swój pierwszy raport w ramach projektu “Middle-Income Trap in V4 Countries?” zrealizowany w obszarze programowym Gospodarka i Finanse. „Middle-Income Trap in V4 countries – Opening Theses” to zbiór studiów przypadku dotyczących barier dla dalszego wzrostu ekonomicznego wszystkich krajów V4. Publikacja zawiera także propozycje, które – wraz z zaprezentowanymi case study – posłużą jako impuls do dyskusji nad nową strategią gospodarczą dla Polski oraz Czech, Węgier i Słowacji, nad którą dyskutować będą eksperci z dziedziny gospodarki na konferencji poświęconej „pułapce średniego dochodu” organizowanej przez  Instytut Kościuszki i Rzeczpospolitą.

Autorzy publikacji to cenieni specjaliści w dziedzinie ekonomii:

– Dr Marta Golonka
Absolwentka studiów doktoranckich i magisterskich na kierunkach International Political Economy i Internationa Relations na London School of Economics, konsultowała sprawy polityki ekonomicznej dla poskich ministerstw, ośrodków badawczych i przedstawicieli biznesu, autorka publikacji naukowych. Pracowała dla Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i firm w Brukseli, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego.

– Dr László György
Adiunkt w Budapest University of Technology i analityk Századvég Economic Research Ltd. Jego główne obszary badawcze to podejmowanie decyzji strategicznych w węgierskiej polityce gospodarczej od 1970 roku,  lekcje z rozwoju  gospodarek Azji Wschodniej, integracja społeczna i polityka edukacyjna.

– Kryštof Kruliš
Research fellow i Project Coordinator w AMO Research Center w obszarze rynku wewnętrznego UE. Ukończył z wyróżnieniem tytuł magistra prawa i nauk prawnych na Wydziale Prawa Uniwersytetu Karola w Pradze w 2005 roku i zakończył z wyróżnieniem drugie studia magisterskie na kierunku Anglophone studies na Metropolitan University w Pradze. Członek Czeskiej Izby Adwokackiej, specjalizuje się w kwestiach regulacyjnych, prawa UE i prawa międzynarodowego publicznego. Wykładowca  przedmiotów związanych z Unią Europejską w Metropolitan University w Pradze.

– Łukasz Pokrywka
Wiceprezes ds. administracyjnych Instytutu Kościuszki, doktorant w Katedrze Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Posiada tytuł magistra ekonomii na tej samej uczelni. Koordynator prowadzonych przez IK badań w dziedzinie gospodarki i finansów, pomysłodawca i autor pierwszej w Polsce publikacji „Monitorującego długu miast wojewódzkich”, traktującej o długu ukrytym w spółkach komunalnych. Przygotował ocenę skutków rozwoju sektora gazu łupkowego dla rozwoju regionalnego i rynku pracy w Polsce. Autor wielu publikacji z zakresu polityki fiskalnej, rynku pracy i makroekonomii.

– Vladimir Vano
Dyrektor CEE Research w SBERBANK Europe, ekspert Centre for European Affairs, członek zarządu fundacji Pontis (Słowacja). Absolwent Wirtschafts-universität w Wiedniu i Carlson School of Management. Przygotowuje analizy dla odbiorców z prywatnego sektora finansowego oraz instytucji takich jak United Nations Development Program. Był doradcą wicepremiera Słowacji i słowackiego Ministra Finansów. Regularnie publikuje artykuły na łamach prasy europejskiej.

Projekt jest objęty patronatem honorowym Narodowego Banku Polskiego i współfinansowany przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki.

 

Pobierz raport:
Middle-Income Trap in V4 – Opening Theses

 

 

Partnerzy medialni

        

Partnerzy merytoryczni 

                   

Partner strategiczny