Monitoring zadłużenia miast wojewódzkich 2013

Instytut Kościuszki prezentuje drugą edycję briefu na temat zadłużenia miast wojewódzkich. W nowej odsłonie poszerzono zakres analizy oraz dodano nowe wskaźniki analityczne i rating jawności i przejrzystości finansów samorządowych poszczególnych miast wojewódzkich.

Brief w kompleksowy sposób ukazuje, że formalno-prawny nadzór instytucji publicznych nad finansami samorządowymi w obecnej formie jest niewystarczający i stanowi poważne zagrożenie dla stabilności sektora finansów publicznych. Łukasz Pokrywka, wiceprezes Instytutu Kościuszki i autor badania zwraca uwagę na liczne dysfunkcje tego sektora: Nieprecyzyjne reguły fiskalne ograniczające możliwość zadłużania się samorządów są jednocześnie na tyle „dziurawe”, że pozostawiają swobodę w obchodzeniu przyjętych limitów. Żadna instytucja publiczna nie prowadzi kompleksowego monitoringu zjawiska zadłużania się spółek komunalnych i potencjalnych skutków dla stabilności finansów publicznych. Ryzyko dla stabilności sektora jest wielką niewiadomą, ponieważ nikt nie prowadzi systemowej kontroli w tym zakresie. Finansowa działalność spółek komunalnych stanowi już połowę oficjalnej działalności miast. Instytut Kościuszki szacuje ich zadłużenie na ponad 12 mld PLN, które z roku na rok rośnie. Zwraca się także uwagę na występujące w sektorze samorządowym zjawisko debudżetyzacji, czyli wypychania poza budżet działalności publicznej i rozliczania się wyłącznie wynikiem finansowym na koniec roku oraz wewnętrzną sprzeczność polityki na szczeblu centralnym w odniesieniu do samorządów.

Do pobrania:

monitoring-zadluzenia-miast-wojewodzkich_pdf