Oszczędzać czy wydawać? Jak polityka austerity zrobiła karierę w Europie

Globalny kryzys finansowy, którego początki sięgają 2008 r., przerodził się w kryzys zadłużenia. Przejawia się on – przynajmniej w krótkim terminie – brakiem zdolności państw do regulowania swoich zobowiązań. W latach 2008-2012 w każdym kraju Unii Europejskiej (oprócz Szwecji) poziom zadłużenia w relacji do produktu krajowego brutto (PKB) wzrósł – średnio o 23 punkty procentowe. Najgorsza sytuacja ma miejsce w Irlandii, Portugalii, Grecji i Hiszpanii. Oczywiście ma to poważne konsekwencje społeczne, czego przejawem jest choćby kondycja europejskiego rynku pracy (wzrost stopy bezrobocia średnio o 3,4 p.p. w całej UE).

Środki zaradcze? Austerity. To określenie odmieniane jest w Europie przez wszystkie przypadki. Oznacza nic innego, jak politykę drastycznych cięć fiskalnych i zaciskania pasa. W okresie dwóch lat od wybuchu kryzysu 13 krajów UE podniosło podatek VAT, a wsamym tylko 2012 r. w 19 z 34 krajów członkowskich OECD wzrosły podatkowe obciążenia pracy. Efekty? Rzeczywiście, deficyty budżetowe w Europie maleją. A co ze sferą realną gospodarki?

Zapraszamy do lektury briefu.

Do pobrania:

oszczedzac-czy-wydawac-jak-polityka-austerity-zrobila-kariere-w-europie_pdf