Podręcznik “Z tarczą – jak chronić się przed dezinformacją”

Oficjalnie przedstawiamy  “Z tarczą! Jak chronić się przed dezinformacją” podręcznik przygotowany przez ekspertów Instytutu Kościuszki, który jest odpowiedzią na potrzebę edukacji medialnej młodego pokolenia. Projekt powstał we współpracy z Ambasadą USA w Polsce oraz partnerami Stowarzyszenie Demagog i Fundacja Szkoła z klasą. Podręcznik objęty jest patronatem Ministra Janusza Cieszyńskiego. Patronami medialnym są Computer World oraz GeekWeek.

Według raportu Uniwersytetu Harvarda ludzie młodzi do 25 roku życia są grupą wiekową najbardziej podatną na dezinformację i najczęściej w nią wierząca.

Obecna pandemia uświadomiła nam, jak dezinformacja może wpływać nawet na kwestie życia ludzkiego oraz jak bardzo jest w stanie oddziaływać na procesy decyzyjne w kluczowych społecznie i politycznie kwestiach, takich jak np. szczepienia. Biorąc pod uwagę charakter fake newsów oraz rolę platform społecznościowych w ich rozprzestrzenianiu, to właśnie młodzi ludzie są naszą grupą docelową.

 

POBIERZ

 

MISJA

Instytut Kościuszki, we współpracy z Ambasadą USA w Polsce, realizuje pionierski podręcznik “Z tarczą – jak chronić się przed dezinformacją” adresowany do młodzieży. Nadrzędną misją projektu jest lepsze przygotowanie uczniów, studentów i nauczycieli, które pozwoliłoby zarówno na zwiększenie świadomości co do przejawów, potencjalnych konsekwencji i natury zagrożeń, ale również wyposażyłoby ich w narzędzia do skutecznego przeciwdziałania dezinformacji.

Dodatkowo, Instytut Kościuszki może wpłynąć na lepsze rozumienie roli (geo)politycznych, technologicznych oraz społecznych czynników w rozprzestrzenianiu zaburzeń środowiska informacji. Jako think-tank chcemy włączyć się w budowę odporności społecznej wobec dezinformacji w najbardziej fundamentalnym obszarze – edukacji publicznej.

CEL

Zapoznanie czytelnika z podstawowymi informacjami teoretycznymi na temat dezinformacji, przedstawienie mechanizmów tworzenia i rozprzestrzeniania dezinformacji, zaprezentowanie jej wpływu na nasze życie oraz przedstawienie sposobów na jej przeciwdziałania.