PORADNIK DLA MŚP: WDRAŻANIE ISO/IEC 27001. ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI

Poradnik dla MŚP został opracowany z myślą o przedsiębiorstwach, które swoją działalność biznesową opierają w jakimś stopniu na zasobach technologicznych.

POBIERZ PORADNIK

Podstawowy cel Poradnika to wsparcie firm zarówno w tworzeniu systemu jak i w podnoszeniu jakości i poziomu zarządzania bezpieczeństwa informacji. W Poradniku zostały przedstawione najważniejsze etapy, bazujące na standardzie normy ISO/IEC 27001, aby wdrożyć politykę bezpieczeństwa informacji w przedsiębiorstwie. Poradnik w przystępny sposób przedstawia, jak krok po kroku stworzyć proces zarządzania bezpieczeństwem, aby docelowo zapewnić właściwe zarządzanie cyklem życia bezpieczeństwa informacji wewnątrz firmy jak i w relacji z kontrahentami.

Czemu właśnie MŚP są główną grupą docelową Poradnika?

  • MŚP stanowią większość przedsiębiorstw w Polsce i Europie. Przewyższają liczebnie, są siłą napędową gospodarki i zatrudniają więcej pracowników niż korporacje.
  • Badania pokazują, że większość MŚP nie doszacowuje poziomu ryzyka związanego z cyberatakami uważając, że informacje, jakimi dysponują, nie są na tyle cenne, by je kraść.
  • W porównaniu z indywidualnymi użytkownikami małe przedsiębiorstwa posiadają dużą ilość aktywów cyfrowych i często mniejszą ilość zabezpieczeń niż duże organizacje.

Nieodpowiednio zabezpieczone dane i informacje mogą spowodować, że firma nie obroni się przed cyberatakiem, co w efekcie może narazić firmę na poważne straty wizerunkowe jak i finansowe. Cyberbezpieczeństwo, a tym samym odpowiednio wdrożona i monitorowana polityka bezpieczeństwa informacji, jest kluczowa dla ochrony aktywów firm. Szczególnie w dobie cyfryzacji, pracy zdalnej oraz przenoszenia zasobów do chmury.

Poradnik został stworzony z myślą o MŚP. Niemniej jego wytyczne mogą być z powodzeniem wykorzystane i wdrażane przez inne organizacje niezależnie od ich wielkości czy stopnia złożoności.

Zapraszamy do zapoznania się z Poradnikiem. Mamy nadzieję, że jego praktyczne wskazówki pomogą Wam stworzyć lub udoskonalić system zarządzania bezpieczeństwem informacji.

 

Poradnik został przygotowany w ramach projektu „Standaryzacja usług Hubów Innowacji Cyfrowej dla wsparcia cyfrowej transformacji przedsiębiorstw” współfinansowanego z Programu Ministra na lata 2019-2021 p.n. „Przemysł 4.0.”
Więcej informacji o projekcie: TUTAJ.