Pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu z wykorzystaniem walut wirtualnych

Innowacje technologiczne od zawsze stanowiły koło napędowe cywilizacji, ale w ostatnim czasie obserwuje się skokowy postęp w zakresie implementacji nowych rozwiązań w przemyśle, medycynie i usługach. Oprócz niewątpliwych korzyści, zjawisko to generuje także nieznane wcześniej formy przestępczości z zastosowaniem metod i narzędzi teleinformatycznych, takich jak kryptografia, tokeny cyfrowe, anonimizacja ruchu sieciowego czy złośliwe oprogramowanie. Coraz popularniejsze stają się waluty i serwisy wirtualne służące do prania pieniędzy i wspierania terroryzmu, a w darknecie powstał rynek finansowy chętnie wykorzystywany przez cyberprzestępców.

Cyberprzestrzeń nie jest całkowicie odseparowana od tzw. realnego świata – aktywa „wyprane” z wykorzystaniem dostarczycieli usług sieciowych z reguły wprowadzane są do legalnego obrotu gospodarczego. Skala omawianych nadużyć w lipcu 2018 roku szacowana na 7 mld euro. W raporcie Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) z maja 2019 r. można przeczytać, że „przestępcy nadal wykorzystują wirtualną walutę do wspierania nielegalnej aktywności, prania pieniędzy i innych działań zagrażających bezpieczeństwu narodowemu Stanów Zjednoczonych”.

Celem niniejszego briefu programowego autorstwa dr Pawła Opitka jest ukazanie dwóch stron tego samego zjawiska: metod prania pieniędzy i finansowania terroryzmu za pomocą tokenów cyfrowych oraz przeciwdziałania wymienionym patologiom.

POBIERZ BRIEF PROGRAMOWY