ADDRESSING SECURITY RISKS AT THE UKRAINIAN BORDER THROUGH BEST PRACTICES ON GOOD GOVERNANCE

Instytut Kościuszki prezentuje publikację pokonferencyjną pt. Addressing Security Risks at the Ukrainian Border through Best Practices on Good Governance wydaną w ramach NATO Science for Peace and Security Series. Książka stanowi efekt dwudniowej konferencji eksperckiej (NATO Advanced Research Workshop), którą Instytut Kościuszki zorganizował 25-26 lutego 2016 r. w Kijowie.

Konferencja zgromadziła 67 uczestników z 22 państw reprezentujących niemal 30 różnych agencji rządowych, instytucji międzynarodowych, świat nauki oraz sektor pozarządowy. Obecni byli przedstawiciele Ambasady RP w Kijowie, Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Litewskiej, Rady Najwyższej Ukrainy, Misji Ukrainy przy NATO, Biura Łącznikowego NATO na Ukrainie, Delegatury UE na Ukrainie, Misji Doradczej UE na Ukrainie, Grupy Wsparcia UE dla Ukrainy, Fronteksu, OBWE, OECD, WCO, DCAF oraz Transparency International. Konferencja była również okazją dla wymiany doświadczeń pomiędzy przedstawicielami polskich służb (Straż Graniczna, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Służba Celna) ze swoimi partnerami z Ukrainy, Mołdawii i Łotwy.

Artykuły zebrane w publikacji stanowią zestaw rekomendacji przeznaczonych dla instytucji państwa ukraińskiego odpowiedzialnych za zarządzanie i bezpieczeństwo granic w zakresie zwiększania praworządności oraz przeciwdziałania korupcji. W perspektywie rozwoju dobrosąsiedzkich stosunków z Ukrainą i polskiego interesu narodowego, może się to przyczynić do polepszenia współpracy ze służbami polskimi w obliczu różnorodnych wyzwań bezpieczeństwa granic o kluczowym znaczeniu dla stabilności wschodniej flanki NATO i Unii Europejskiej.

W interesie państwa polskiego jest zwiększanie kompetencji i praworządności instytucji ukraińskich. Wpływa to korzystnie na efektywne zarządzanie wspólną granicą, która jednocześnie zamyka obszar NATO i UE na wschodzie. Zarówno w obliczu nowych wyzwań bezpieczeństwa, jak i rosyjskiej agresji, konieczne jest również zacieśnianie więzi pomiędzy służbami z państw Europy Środkowo-Wschodniej – ocenił Ziemowit Jóźwik, koordynator projektu oraz współredaktor publikacji.

Link do publikacji – http://ebooks.iospress.nl/volume/addressing-security-risks-at-the-ukrainian-border-through-best-practices-on-good-governance

Pobierz wstęp do publikacji.

„Wydanie publikacji dofinansowane zostało przez NATO Science for Peace and Security Programme”.

Spis treści:

Preface

Rafał Kęsek, Maxim Boroda, Ziemowit Jóźwik

Presentation of the Organisers and Partner of the Advanced Research Workshop: Addressing Security Risks at the Ukrainian Border through Best Practices on Good Governance – Sources and Counter Measures

 

Part 1. Emerging Security Challenges at the Ukrainian Border: the Perspective of the State Border Guard Service of Ukraine

Integrated Border Management Mechanisms in Ukraine

Vasyl Servatiuk

Possible Conceptual Approaches to the Renewal of Control over the State Border of Ukraine with the Russian Federation

Olga Derkach

Dynamics and Geographical Distinctions of Crime Connected with Migrants Moving to Europe on Different Routes

Stanislav Filippov

 

Part 2. Corruption as a Security Risk: a Case Study of Ukraine

Corruption State Trust and Informality in Ukraine

Abel Polese

Corruption in the Ukrainian Defence Sector: a Threat to National Security

Leah Wawro

Specificity of the Operation of Ukrainian Checkpoints in the Armed Conflict Zone in Eastern Ukraine in Light of Corruption Risks

Rafał Kęsek

Living on the Edge: Ukraine’s Ambiguous War on Corruption

Roxana Bratu

 

Part 3. Building Integrity and Fighting Corruption in Border Management Agencies: International Experiences and Recommendations

Building Integrity and Reducing Corruption in Defence and Security Sectors

Todor Tagarev and Philipp H. Fluri

Fighting Corruption in Customs: Some Theoretical Insights and Empirical Lessons

Thomas Cantens and Mariya Polner

Corruption on the Finnish-Russian border – Method and Result

Kauko Aromaa

Georgia’s Occupied Territories and Corruption at the Occupation Line

Nato Bachiashvili

The Prevention and Fight against Corruption. Experiences of the State Border Guard of the Republic of Latvia

Ilvars Dreimanis

Role of the Civil Society in Ensuring Accountable Border and Customs Services in Armenia and Supporting SMEs in International Trade

Mikayel Hovhannisyan