PRZYSZŁOŚĆ 5G CZYLI QUO VADIS, EUROPO?

[POBIERZ PUBLIKACJĘ]

Jeszcze rok temu prawdopodobnie niewielu ekspertów przewidywało, że kwestia rozwoju sieci telekomunikacyjnej piątej generacji i wyboru dostawcy technologii 5G stanie się papierkiem lakmusowym nowych geopolitycznych i geoekonomicznych orientacji krajów i regionów.

Od kilku miesięcy możemy obserwować „przepychanki” na arenie międzynarodowej między firmą Huawei, a administracją Donalda Trumpa. Z jednej strony odważna technologiczna szarża firmy Huawei (wspieranej przez rząd ChRL), a z drugiej, oparte o groźby, prośby i sankcje, próby przeciwdziałania dalszej chińskiej ekspansji technologicznej podejmowane przez administrację Donalda Trumpa.

Jakie scenariusze są możliwe dla Europy w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości?

Izabela Albrycht – Prezes Instytutu Kościuszki oraz dr Joanna Świątkowska – Dyrektor Programowa CYBERSEC w przygotowanym briefie przedstawiają nowe spojrzenie na bieżącą sytuację geopolityczną przez pryzmat rozwoju sieci telekomunikacyjnej piątej generacji i proponują rozwiązania stawiające na europejski potencjał i strategię autonomii cyfrowej.