RAPORT: Europa wobec dezinformacji

CYBERSEC Disinfo Lab z prawdziwą przyjemnością ogłasza publikację raportu, który przedstawia czytelnikowi przekrój europejskich inicjatyw nakierowanych na budowę odporności systemowej wobec dezinformacji.

Głównym celem raportu jest próba zbadania i opisania najważniejszych przedsięwzięć podejmowanych przez instytucje UE, sektory publiczny i prywatny oraz przez społeczeństwo obywatelskie.

Zakres geograficzny publikacji obejmuje Polskę, Francję, Niemcy, Zjednoczone Królestwo oraz Region Trójmorza. Raport zawiera ponadto perspektywę i inicjatywy instytucji UE oraz wstęp, wprowadzający czytelników w tematykę zagrożeń wynikających z działań hybrydowych, w tym dezinformacji.

Tematykę zamykają rekomendacje i zalecenia Instytutu Kościuszki dla decydentów oraz innych aktorów uczestniczących w budowie europejskiego systemu odporności na dezinformację.

raport_dezinformacja

POBIERZ RAPORT

Raport został opublikowany w ramach grantu otrzymanego od Open Information Partnership i został w całości sfinansowany przez OIP.