Rekomendacje CYBERSEC 2018

Najważniejsi decydenci, w tym instytucje publiczne, powinny działać odpowiedzialnie w poszukiwaniu odpowiedzi na największe zagrożenia cyberbezpieczeństwa, jak wynika z najnowszych Rekomendacji CYBERSEC 2018 Instytutu Kościuszki. Publikacja to wynik debat podczas IV Europejskiego Forum Cyberbezpieczeństwa, konferencji angażującej ponad 150 międzynarodowych ekspertów i ponad 1000 uczestników, w tym przedstawicieli rządów, organizacji międzynarodowych oraz sektora prywatnego, mających wpływ na kierunki rozwoju strategii i polityk dla cyberbezpieczeństwa. Motywem przewodnim tegorocznego Forum było zaufanie w cyberprzestrzeni, a jego dyskusje odbywały się w czterech równoległych ścieżkach tematycznych: Państwo, Obrona, Przyszłość i Biznes.

– Prelegenci mówili jednym głosem – musimy budować zaufanie, a żeby je zapewnić, potrzebujemy narzędzi. Musimy być elastyczni i stale gotowi do działania – podkreśla dr Joanna Świątkowska, Dyrektor Programowy CYBERSEC Forum. Do tej rekomendacji dołącza się Izabela Albrycht, Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego konferencji. – Przewidujemy, że rok 2019 będzie definiowany przez jeszcze bardziej złożone incydenty w cyberprzestrzeni. Nie wygramy tej bitwy bez koncentracji wysiłków naszych rządów i firm na zabezpieczeniu cyfrowego DNA świata – podkreślała, ogłaszając motto piątej, jubileuszowej edycji CYBERSEC Forum, która odbędzie się w dniach 29-30 października 2019

Zobacz najważniejsze rekomendacje i pobierz całą publikację: www.cybersecforum.eu/2018recommendations