Bezpieczne Cyfrowe DNA Regionu Trójmorza

POBIERZ RAPORT

Biologiczne DNA określa podstawowe cechy istot żywych, nadając niejako światu organicznemu jego niepowtarzalne własności. Tworząc obecnie nowy cyfrowy świat, możemy odwołać się do tych fundamentalnych kwestii, starając się ukształtować jego esencję, uczynić go bezpiecznym, odpornym i zdolnym do prężnego rozwoju teraz i w przyszłości.

Digitalizacja to proces z jakim mamy do czynienia na co dzień – od spraw codziennych po gospodarkę, państwa i społeczeństwa. Wbudowanie bezpieczeństwa w to zjawisko oraz w bardziej szczegółowe rozwiązania ma zatem kluczowe znaczenie pod względem zarówno funkcjonowania, jak i dobrobytu społeczeństwa. Projektowanie i wdrażanie nowych technologii cyfrowych, wprowadzanie infrastruktury cyfrowej lub tworzenie cyberproduktów czy usług, powinno odbywać się w odniesieniu do DNA w całym cyklu życia tych zjawisk biorąc pod uwagę cyberbezpieczeństwo. Pomoże ono bowiem w rozpoznaniu rodzajów przyszłego ryzyka i przeciwdziałania im zawczasu tak aby obszar cyfrowy nie uległ osłabieniu.

Region Trójmorza – najszybciej rozwijający się ekosystem cyfrowy w Europie, wykazuje duży potencjał wzrostu w dobie gospodarki opartej na danych. Jest to również miejsce dające możliwość przyspieszenia procesu wzmacniania cyberbezpieczeństwa w cyfrowym DNA świata. Wielu problemom i wyzwaniom w tej dziedzinie region może zaradzić samodzielnie i na własnych zasadach, dbając zarazem, by działać w duchu i komplementarnie do szerszego wymiaru integracji w obrębie Unii Europejskiej oraz wspólnoty transatlantyckiej.

W niniejszym raporcie została przedstawiona analiza PESTLE, która określa zagrożenia hybrydowe w tym cyfrowe Trójmorza, a także zawirowania polityczne i zmiany geopolityczne, a z drugiej na potencjał, jaki tkwi w jego gospodarce i społeczeństwie.

 

Zapraszamy do przeczytania raportu.