Specjalna publikacja z okazji nadchodzących 5 urodzin Inicjatywy Trójmorza

Inicjatywa Trójmorza obchodzi w tym roku już 5 lat! Z tej okazji Przewodnicząca Rady Programowej CYBERSEC i była Prezes Instytutu Kościuszki – Izabela Albrycht przygotowała wyjątkową publikację „Życzenia urodzinowe dla Inicjatywy Trójmorza – spojrzenie na cyfrową rzeczywistość”.

Zapoznajcie się z najważniejszymi kierunkami i zadaniami Inicjatywy Trójmorza w obszarze transformacji cyfrowej.

POBIERZ

Dlaczego 3SI jest ważne?

Trójmorze to 12 krajów UE, 114 milionów obywateli zamieszkujących ponad 28 procent terytorium UE i wytwarzających PKB na poziomie 1,6 bilionów dolarów.

Nieustannie zmieniająca się globalna architektura bezpieczeństwa sprawia, że region EŚW odgrywa coraz większe znaczenie dla aktorów takich jak USA, Wielka Brytania, Chiny czy Rosja. Poszerzenie Inicjatywy Trójmorza o wymiar cyfrowy i cyberbezpieczeństwo, obok już istniejących filarów transportowego i energetycznego, może mieć geopolityczne i geoekonomiczne konsekwencje wykraczające daleko poza granice EŚW.

Kluczowymi obszarami Inicjatywy Cyfrowego Trójmorza są rozwój infrastruktury cyfrowej w dobie technologii 5G, wspólne inwestycje w supernowoczesne technologie takie jak Internet rzeczy, blockchain i sztuczna inteligencja oraz strategiczna i taktyczna współpraca w zakresie zwalczania cyberzagrożeń i dezinformacji, w tym poprzez partnerstwo publiczno-prywatne.