WHITE PAPER: Inicjatywa Cyfrowego Trójmorza: wezwanie do nadania współpracy regionalnej silnego wymiaru cyfrowego

Trójmorze (ang. Three Seas Initiative, 3SI) jest projektem gospodarczo-politycznym zainaugurowanym w 2016 r., który ma na celu pogłębienie integracji państw Europy Środkowo-Wschodniej oraz wzmocnienie ich pozycji w Unii Europejskiej.

CZYM JEST INICJATYWA CYFROWEGO TRÓJMORZA?

Trójmorze to 12 krajów UE, 114 milionów obywateli zamieszkujących ponad 28 procent terytorium UE i wytwarzających PKB na poziomie 1,6 bilionów dolarów. Nieustannie zmieniająca się globalna architektura bezpieczeństwa sprawia, że Trójmorze odgrywa coraz większe znaczenie dla aktorów takich jak USA, Wielka Brytania, Chiny czy Rosja. Sposób, w jaki infrastruktura Trójmorza łączy się ze światem będzie mieć geopolityczne konsekwencje, które wykraczają daleko poza jego granice.

DLACZEGO JEST ISTOTNA?

Inicjatywa Cyfrowego Trójmorza to zbiór projektów transgranicznych i inicjatyw mających na celu rozwój infrastruktury cyfrowej, wspólnych inwestycji i prac badawczo-rozwojowych, a także koncepcji politycznych i legislacyjnych realizowanych na poziomie UE. Głównym pomysłem jest połączenie koncepcji security by design z transformacją cyfrową sektora publicznego i prywatnego. Inicjatywa Cyfrowego Trójmorza opiera się na sieciach infrastruktury transportowej i energetycznej, które stanowią trzon Inicjatywy Trójmorza i uzupełnia go o wymiar cyber. Kluczowymi obszarami Inicjatywy Cyfrowego Trójmorza są rozwój infrastruktury cyfrowej w dobie technologii 5G, wspólne inwestycje w supernowoczesne technologie takie jak Internet rzeczy, blockchain i sztuczna inteligencja oraz strategiczna i taktyczna współpraca w zakresie zwalczania zagrożeń i dezinformacji.

By dowiedzieć się więcej, pobierz Brief Programowy Instytutu Kościuszki – analizę współpracy w regionie Trójmorza opartej na komponencie cyfrowym.

 

PARTNERZY INICJATYWY DIGITAL 3 SEAS: