Rekrutujemy! ACCOUNT MANAGER

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA APLIKACJI NA STANOWISKO ACCOUNT MANAGER

Instytut poszukuje ambitnego i doświadczonego Account Managera chętnego do zdobycia doświadczenia w pracy przy organizacji branżowych wydarzeń z zakresu min. nowych technologii i cyberbezpieczeństwa. Osoba na stanowisku Account Managera w Instytucie Kościuszki będzie odpowiedzialna za pozyskiwanie partnerów biznesowych, koordynację i realizację działań w zakresie partnerstw, dbanie o relacje z największymi firmami technologicznymi na świecie oraz realizację strategii partnerstw. Do zakresu jej obowiązków należeć będzie m.in.: bezpośredni kontakt z podmiotami zewnętrznymi, realizacja świadczeń partnerskich, tworzenie bazy potencjalnych organizacji zainteresowanych partnerstwem oraz wyszukiwanie potrzebnych informacji, przygotowywanie niezbędnych materiałów, prowadzenie rozmów handlowych i negocjacje warunków ofert oraz umów, wspomaganie wewnętrznych procesów marketingowych oraz nadzór nad ich określoną częścią, koordynacja realizacji świadczeń, a także współpraca z wszystkimi działami Instytutu Kościuszki. 

Wymagania: 

 • doświadczenie w sprzedaży B2B (konferencje, eventy, usługi marketingowe, usługi doradcze), 
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku (mile widziane doświadczenie w pracy w działach partnerstw), 
 • doświadczenie w negocjacjach handlowych, 
 • umiejętność budowania trwałych relacji biznesowych, 
 • płynne posługiwanie się językiem polskim i angielskim w mowie i piśmie (min. poziom B2+), 
 • bardzo dobre zdolności organizacyjne i umiejętność planowania oraz wyznaczania priorytetów, 
 • odpowiedzialność, dokładność i samodzielność, 
 • umiejętność pracy w zespole i pod dużą presją czasu, 
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera, przede wszystkim pakietu Office, 
 • wiedza i zainteresowanie nowymi technologiami oraz branżowymi wydarzeniami mile widziana. 

 

Oferujemy: 

 • współpracę z największymi, branżowymi firmami technologicznymi na świecie, 
 • zatrudnienie na pełen etat w oparciu o umowę B2B/o pracę/zlecenia, 
 • rozwój kompetencji handlowych, 
 • możliwość pracy zdalnej, 
 • dużą autonomię pracy, 
 • stałe wynagrodzenie i premie uzależnione od wyników sprzedaży, 
 • nabycie umiejętności stosowania narzędzi marketingowych, 
 • możliwość zdobycia doświadczenia w pracy w międzynarodowym środowisku, 
 • możliwość zdobycia wiedzy z zakresu funkcjonowania instytucji pozarządowej. 

 

Sposób aplikacji 

Wyślij CV na adres hr@ik.org.pl z dopiskiem Account Manager w temacie wiadomości. 

Nieprzekraczalny termin składania aplikacji: 15.07.2022 r.

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty oraz zastrzegamy sobie prawo do zakończenia rekrutacji przed podanym powyżej terminem. 

Przesłanie danych osobowych w zakresie szerszym, niż imię, nazwisko, e-mail i/lub telefon stanowi zgodę na przetwarzanie tych danych w celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego. Zgodę możną wycofać w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Instytut Kościuszki  (Stowarzyszenie) z siedzibą w Krakowie przy ul. Wilhelma Feldmana 4/9-10, 31-130 Kraków. Kontakt z Administratorem możliwy jest poprzez adres e-mail: instytut@ik.org.pl lub pisemnie na adres Stowarzyszenia  Instytut Kościuszki, ul. Wilhelma Feldmana 4/9-10, 31-130 Kraków. 

Pani/Pana dane osobowe pozyskane w toku procesu rekrutacji będą przetwarzane:
a) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji aktualnie prowadzonego przez Stowarzyszenie – podstawą prawną jest podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; art. 6 ust. 1 lit b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (Rozporządzenie 2016/679), a w zakresie w jakim podał(a) Pan/Pani także dane fakultatywne,  – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia 2016/679;
b) w celu prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku wyrażenia zgody – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia 2016/679);
c) w celu weryfikacji posiadanych przez Pana/Panią kwalifikacji i umiejętności oraz ustalenia warunków współpracy – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Stowarzyszenie (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679). Prawnie uzasadnionym interesem Stowarzyszenie jest weryfikacja kandydatów do pracy oraz określenie warunków ewentualnej współpracy z Panią/Panem;
d) w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Stowarzyszenie – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Stowarzyszenie (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679), 

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora w związku z prowadzeniem procesów rekrutacji, takim jak agencje rekrutacyjne, a także dostawcom systemów informatycznych i usług IT. 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia aktualnego procesu rekrutacji i wyboru kandydata lub kandydatów przez Stowarzyszenie, a w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – do jej wycofania, przy czym w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą przetwarzane nie dłużej niż. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Stowarzyszenie. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa. 

Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych Stowarzyszenie prosi o wycofywanie zgód drogą pisemną lub elektroniczną. 

 • Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych. 
 • Przysługuje Pani/Panu prawo do zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w celu określonym w punkcie 3 c) powyżej, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. Dla celów dowodowych Stowarzyszenie prosi o wniesienie sprzeciwu drogą pisemną lub elektroniczną. 
 • Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679. 

Podanie danych osobowych jest wymagane przez Stowarzyszenie dla celów prowadzenia rekrutacji. Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury w procesie rekrutacyjnym. W zakresie danych niewymaganych przez Stowarzyszenie podanie danych jest dobrowolne.